Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. jún 2024, piatok
 

Rada vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie odsúhlasila Memorandum o porozumení medzi vládou SR a Komorou MNO

10. 12. 2020

Dňa 1. decembra 2020 sa pod vedením ministra vnútra Romana Mikulca a následne splnomocnenca vlády Martina Giertla konalo 24. zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie, tentokrát v on-line režime.

Hlavným bodom zasadnutia bolo Memorandum o porozumení medzi vládou SR a Komorou mimovládnych neziskových organizácií, ktorého návrh vypracoval úrad splnomocnenca spolu s Komorou MNO. Následne ho Komora MNO schválila masívnou podporou členov dňa 16. novembra 2020. Na zasadnutí rady bol predložený návrh uznesenia (PDF, 454 kB), ktorý okrem samotného znenia memoranda odporučil ďalší proces jeho podpisu.

Po diskusii k uzneseniu nasledovalo per-rollam hlasovanie, ktorým členovia rady uznesenie prijali.

Keďže zasadnutie prebehlo v online režime, nasledovné body programu:

 • konzultácie k Partnerskej dohode na roky 2021 – 2027
 • predstavenie dvoch prezentácií členiek Komory MNO
  • Vidiecky parlament na Slovensku: závery a odporúčania XI. fóra v témach klimatická zmena, rodinné poľnohospodárstvo, vidiecka mládež a trvalo udržateľný rozvoj vidieckych oblastí a miestne iniciatívy
  • Karpatská nadácia: Aby žiadne dieťa nezaostávalo – štúdia služieb a programov vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve so špeciálnym zameraním na maďarsko-slovenské pohraničie
  • prezentácia výstupov ÚSV ROS
   • Existujúce postupy a metodiky dotácií poskytovaných zo štátneho rozpočtu z pohľadu efektívnosti, transparentnosti a účelnosti
   • Analýza stavu účelových zariadení cirkví a náboženských spoločností a ďalších subjektov zriadených cirkvami a náboženskými spoločnosťami, ktoré vykonávajú obdobné činnosti ako MNO

boli presunuté do samostatných online príspevkov v priebehu nasledujúcich dní.

Bližšie informácie z rokovania rady sú dostupné na stránke úradu splnomocnenca.

Ďalšie zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie je naplánované na 9. marca 2021.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy