Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2024, utorok
 

Rada vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie sa stretla na svojom 23. zasadnutí

06. 10. 2020

Členovia Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie sa dňa 22. septembra 2020 stretli na svojom 23. zasadnutí.

Program rady bol tradične rozdelený do troch hlavných blokov:

  1. Blok Komory mimovládnych neziskových organizácií sa venoval Vyhláseniu Komory MNO, v ktorom zástupcovia MNO zadefinovali očakávania a návrhy na odštartovanie diskusií o možných plánoch na ich naplnenie v krátkodobom a strednodobom horizonte. K vyhláseniu bolo jednohlasne prijaté uznesenie Rady vlády pre MNO č. 2/2020.
  2. Blok Komory verejnej správy obsahoval dva vstupy – Martina Štěrbová z Národného lesníckeho centra vo Zvolene predstavila participatívnu prípravu strategického dokumentu Národný lesnícky program z dielne Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a št. tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Vladimír Ledecký poskytol informácie ohľadom stavu prípravy iniciatívy REACT a aktuálnej žiadosti o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja.
  3. Blok Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti sa venoval krátkemu predstaveniu dvoch analýz, zaoberajúcich sa dotačnými mechanizmami štátu vo vzťahu k MNO: Analýza zverejňovania informácií v module dotačných schém (PDF, 7 MB) a analýza Existujúce postupy a metodiky dotácií poskytovaných zo štátneho rozpočtu z pohľadu efektívnosti, transparentnosti a účelnosti. Na záver dal splnomocnenec Martin Giertl prítomným do pozornosti on-line konferenciu Týždeň otvoreného vládnutia 2020.

Bližšie informácie z rokovania rady sú dostupné na stránke úradu splnomocnenca.

Ďalšie zasadnutie Rady vlády SR pre MNO je naplánované na 1. decembra 2020.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy