Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. máj 2024, sobota
 

Stretnutie Legislatívnej pracovnej skupiny Rady vlády SR

29. 11. 2012

Dňa 28.11.2012 sa stretla Legislatívna pracovná skupina Rady vlády SR pre MNO. Cieľom stretnutia bolo prerokovať a dohodnúť najbližší postup pri príprave návrhov zákonov o verejných zbierkach a o charitatívnej reklame, ako aj prerokovanie potrebných krokov vedúcich k zavedeniu elektronických hromadných žiadostí do právneho poriadku SR. Stretnutia sa zúčastnili Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti, Filip Vagač, a zástupcovia mimovládneho sektora na Slovensku Juraj Rizman, Peter Haňdiak, Igor Polakovič, Marcel Zajac a Milan Andrejkovič.

Účastníci stretnutia sa zhodli na tom, že v prípade zákona o verejných zbierkach je potrebné čo najskôr spresniť predstavy o jeho obsahu tak, aby sa na najbližšom stretnutí pracovnej skupiny k príprave návrhu zákona o verejných zbierkach mohlo rokovať už o konkrétnych požiadavkách. V prípade zákona o charitatívnej reklame sa prítomní zhodli na tom, že otázky jeho obsahu sú dostatočne konkretizované a môže sa pripraviť jeho paragrafové znenie.

Pri rokovaní o zavádzaní elektronických hromadných žiadostí do právneho poriadku SR prítomní poukázali na predpisy, ktoré bude potrebné novelizovať tak, aby bolo podávanie elektronických hromadných žiadostí nielen možné, ale aj efektívne.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy