Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. máj 2024, pondelok
 

Uskutočnilo sa 12. zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie

26. 06. 2017

Dňa 19. júna 2017 sa uskutočnilo 12. zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie.

K hlavným bodom zasadnutia patrila nominácia zástupcu občianskej spoločnosti zo strany Rady vlády pre MNO do Rady pre štátnu službu. Z dvoch kandidátok bola do tejto funkcie nominovaná Katarína Staroňová.

Rada vlády pre MNO sa oboznámila so schválením Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2017 – 2018(AP KROS) a Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na Slovensku na roky 2017 – 2019(AP OGP). Zástupcovia úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti informovali o vybraných iniciatívach, ktoré prebiehajú v rámci plnenia jednotlivých akčných plánov - napríklad o výstupoch zo seminárov o financovaní MNO v rámci AP KROS, či o analýze zverejnených datasetov v rámci AP OGP. 

V neposlednom rade sa rada oboznámila o národnom projekte Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík a o projekte technickej pomoci Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF, ktoré úrad splnomocnenca začal realizovať.


Zápis zo zasadnutia spolu s prijatým uznesením si môžete prečítať tu.

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy