Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. jún 2024, sobota
 

Zasadnutia pracovných skupín Rady vlády pre MNO

11. 12. 2012

Dňa 6.12.2012 sa pred plánovaným zasadnutím Rady vlády pre MNO sa stretli dve pracovné skupiny Rady vlády, aby prerokovali ďalší postup v dvoch zásadných otázkach pre mimovládny sektor.

Na zasadaní Pracovnej skupiny Rady vlády pre MNO sa účastníci venovali otázke nutnosti výskumu mimovládneho sektora. Spoločne považujú dobre fungujúci tretí sektor a jeho prínos pri vytváraní a implementácií verejných politík za dôležitý prvok zvyšovania konkurencieschopnosti Slovenskej republiky. Fungovanie tretieho sektora na Slovensku však v súčasnosti nie je dostatočne preskúmané. Preto sa členovia pracovnej skupiny dohodli na nutnosti definície základných pojmov a vypracovania plánu pre zadanie výskumu, ktorý by tento stav mal zlepšiť. Takéto sociálno-ekonomické mapovanie by malo mať za cieľ preskúmať najmä ekonomickú silu tretieho sektora, jeho možné vplyvy na zamestnanosť, situáciu ohľadom dobrovoľníctva a sociálnej ekonomiky ako takej.Z krátkodobého hľadiska si pracovná skupina za svoj cieľ vytýčila vytvorenie pracovného rámca vo forme prvotného harmonogramu a špecifikácie nasledujúcich krokov potrebných pre vytvorenie podkladov k zadaniu výskumu, ktoré preberie na svojom nasledujúcom zasadnutí v januári 2013.

Na zasadaní Finančnej pracovnej skupiny Rady vlády pre MNO sa účastníci zhodli na potrebe vytvorenie štúdie, ktorej výsledkom má byť zmapovanie oblastí, ktoré v súčasnosti nie sú pokryté verejnými službami poskytovaných štátom. Rovnako je dôležité v rámci štúdie analyzovať efektivitu poskytovania špecifických verejných služieb poskytovaných či už štátom alebo neziskovými organizáciami a to za účelom možnosti porovnania a získania prehľadu o efektivite jednotlivých služieb.

Otvorená bola aj diskusia ohľadom postupu pri otázkach dotačných schém a legislatívnej úpravy iných zárobkových činností. V týchto prípadoch pracovná skupina navrhuje venovať danej téme na jej nasledujúcom stretnutí.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy