Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 9. jún 2023, piatok
 

Správy


:


Rada vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie odsúhlasila Memorandum o porozumení medzi vládou SR a Komorou MNO
10. 12. 2020

Dňa 1. decembra 2020 sa pod vedením ministra vnútra Romana Mikulca a následne splnomocnenca vlády Martina Giertla konalo 24. zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie, tentokrát v on-line režime. Hlavným bodom zasadnutia bolo Memorandum o porozumení medzi vládou SR...

Vláda SR schválila dodatok k Štatútu Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie
09. 10. 2020

Uznesením č. 638/2020 zo dňa 07. októbra 2020 schválila vláda Slovenskej republiky dodatok č. 4 k Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie. Predmetom schvaľovania bolo doplnenie štátneho tajomníka Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie...

Rada vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie sa stretla na svojom 23. zasadnutí
06. 10. 2020

Členovia Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie sa dňa 22. septembra 2020 stretli na svojom 23. zasadnutí. Program rady bol tradične rozdelený do troch hlavných blokov: Blok Komory mimovládnych neziskových organizácií sa venoval Vyhláseniu Komory MNO, v ktorom zástupcovia MNO...

Uskutočnilo sa 21. zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie
20. 12. 2019

Dňa 3. decembra 2019 sa uskutočnilo 21. zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie. K hlavným bodom zasadnutia patrili vyhlásenie celoštátnej konferencie občianskych organizácií zo dňa 18.10.2019, predstavenie vybraných projektov MNO podporených z operačného programu Efektívna...

Uskutočnilo sa 20. zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie
26. 09. 2019

Dňa 17. septembra 2019 sa uskutočnilo 20. zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie. K hlavným bodom zasadnutia patrili stanovisko Komory MNO k poslaneckému návrhu na úpravu zákona č. 213/1997 Z. z., problém identifikácie verejných zbierok či príprava vstupov MNO...

Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie prijala na svojom zasadnutí uznesenie k aktuálnej situácii
03. 04. 2018

Dňa 22. marca 2018 sa uskutočnilo 14. zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie. K hlavným bodom zasadnutia patrila diskusia a následné schválenie uznesenia Rady vlády pre MNO ohľadom súčasnej situácie. Členovia Rady vlády pre MNO v ňom spoločne podporili upokojenie...

Uskutočnilo sa 12. zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie
26. 06. 2017

Dňa 19. júna 2017 sa uskutočnilo 12. zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie. K hlavným bodom zasadnutia patrila nominácia zástupcu občianskej spoločnosti zo strany Rady vlády pre MNO do Rady pre štátnu službu. Z dvoch kandidátok bola do tejto funkcie nominovaná Katarína...

Uskutočnilo sa 11. zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie
30. 03. 2016

Dňa 17.03.2016 sa uskutočnilo 11. zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie: Hlavnými bodmi zasadnutia boli:1. Akčný plán Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2016 – 2018 - aktuálny stav.2. Schválenie hodnotiacej správy akčného plánu Iniciatívy pre...

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy