Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. február 2020, sobota
 

Správy


:


6. rokovanie Rady vlády SR pre MNO
12. 02. 2014

Zástupcovia štátnej správy a mimovládneho sektora sa dňa 19.12.2013 stretli na 6. zasadnutí Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie. Rada rokovala o materiáloch, ktoré predniesli jednotliví partneri štátnej správy: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR: Národná...

Dňa 14.2.2014 bude zasadať Komora mimovládnych neziskových organizácií
12. 02. 2014

Dňa 14.2.2014 bude zasadať Komora mimovládnych neziskových organizácií Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie. Cieľom zasadnutia bude zaujatie stanoviska k Partnerskej dohode Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020. Vznesené pripomienky k Partnerskej dohode si môžete prečítať...

Pozvánka na Radu vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie
12. 02. 2014

Dovoľujeme si Vás pozvať na Radu Vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie, ktoré sa uskutoční v piatok 14. februára 2014 o 9:00 hod. v rokovacej miestnosti č. 004 budovy Presscentra Úradu vlády SR, Námestie Slobody 1, Bratislava. Návrh programu: Otvorenie Zaujatie ...

5. rokovanie Rady vlády SR pre MNO
13. 09. 2013

Dňa 5. septembra 2013 sa o 13:00 hod. uskutočnilo 5. zasadnutie Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie. Rada rokovala o týchto bodoch: 1) Diskusia k materiálom a ich následné schválenie hlasovaním a príslušnými uzneseniami: Vyhodnotenie dotačných programov a mechanizmov spolupráce...

4. rokovanie Rady vlády SR pre MNO
03. 06. 2013

Dňa 27.5.2013 sa uskutočnilo štvrté zasadnutie Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie. Rada rokovala o týchto bodoch: Diskusia k materiálom a programom pripravených pracovnými skupinami pri Rade vlády pre MNO a ich následné schválenie hlasovaním a príslušnými uzneseniami: Spoločná pozícia...

Memorandum o porozumení
24. 05. 2013

Jednou z úloh z uznesenia Vlády SR č. 68 z roku 2012 je úloha ministrom a splnomocnencovi vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti vypracovať a predložiť na rokovanie vlády Memorandum o porozumení. Memorandum bude nadväzovať na deklarácie ktoré boli predložené jednotlivými rezortmi a stanovili...

3. rokovanie Rady vlády pre MNO
27. 03. 2013

Zástupcovia štátnej správy a neziskového sektora sa v pondelok 25. marca 2013 zišli na ďalšom zasadnutí Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie. Ústrednú tému rokovania predstavovali už avizované návrhy deklarácií jednotlivých ministerstiev o spolupráci s mimovládnymi neziskovými...

Zápisnica a uznesenia 2. rokovania Rady vlády pre MNO
09. 01. 2013

Zverejňujeme zápis a uznesenia z druhého rokovania Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie, ktoré sa konalo dňa 10.12.2012. Nosnými témami prvého zasadnutia bolo schválenie zloženie jej rokovacieho poriadku, nominácie členov pracovných skupín, ich aktivity a predloženie Správy o plnení...

«  1 | 2 | 3 | 4  »
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy