Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. december 2023, piatok
 

Správy


:


5. rokovanie Rady vlády SR pre MNO
13. 09. 2013

Dňa 5. septembra 2013 sa o 13:00 hod. uskutočnilo 5. zasadnutie Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie. Rada rokovala o týchto bodoch: 1) Diskusia k materiálom a ich následné schválenie hlasovaním a príslušnými uzneseniami: Vyhodnotenie dotačných programov a mechanizmov spolupráce...

4. rokovanie Rady vlády SR pre MNO
03. 06. 2013

Dňa 27.5.2013 sa uskutočnilo štvrté zasadnutie Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie. Rada rokovala o týchto bodoch: Diskusia k materiálom a programom pripravených pracovnými skupinami pri Rade vlády pre MNO a ich následné schválenie hlasovaním a príslušnými uzneseniami: Spoločná pozícia...

Memorandum o porozumení
24. 05. 2013

Jednou z úloh z uznesenia Vlády SR č. 68 z roku 2012 je úloha ministrom a splnomocnencovi vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti vypracovať a predložiť na rokovanie vlády Memorandum o porozumení. Memorandum bude nadväzovať na deklarácie ktoré boli predložené jednotlivými rezortmi a stanovili...

3. rokovanie Rady vlády pre MNO
27. 03. 2013

Zástupcovia štátnej správy a neziskového sektora sa v pondelok 25. marca 2013 zišli na ďalšom zasadnutí Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie. Ústrednú tému rokovania predstavovali už avizované návrhy deklarácií jednotlivých ministerstiev o spolupráci s mimovládnymi neziskovými...

Zápisnica a uznesenia 2. rokovania Rady vlády pre MNO
09. 01. 2013

Zverejňujeme zápis a uznesenia z druhého rokovania Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie, ktoré sa konalo dňa 10.12.2012. Nosnými témami prvého zasadnutia bolo schválenie zloženie jej rokovacieho poriadku, nominácie členov pracovných skupín, ich aktivity a predloženie Správy o plnení...

2. rokovanie Rady vlády pre MNO
12. 12. 2012

Dňa 10.12.2012 sa uskutočnilo druhé zasadnutie Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie. Zasadanie Rady vlády pre MNO otvoril podpredseda Rady vlády Splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Filip Vagač. Rada prerokovala viacero bodov, spadajúcich do pôsobností Legislatívnej...

Zasadnutia pracovných skupín Rady vlády pre MNO
11. 12. 2012

Dňa 6.12.2012 sa pred plánovaným zasadnutím Rady vlády pre MNO sa stretli dve pracovné skupiny Rady vlády, aby prerokovali ďalší postup v dvoch zásadných otázkach pre mimovládny sektor. Na zasadaní Pracovnej skupiny Rady vlády pre MNO sa účastníci venovali otázke nutnosti výskumu mimovládneho...

Stretnutie Legislatívnej pracovnej skupiny Rady vlády SR
29. 11. 2012

Dňa 28.11.2012 sa stretla Legislatívna pracovná skupina Rady vlády SR pre MNO. Cieľom stretnutia bolo prerokovať a dohodnúť najbližší postup pri príprave návrhov zákonov o verejných zbierkach a o charitatívnej reklame, ako aj prerokovanie potrebných krokov vedúcich k zavedeniu elektronických...

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy