Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. september 2021, sobota
 

Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2016 – 2019 predložený do vnútrorezortného pripomienkového konania

13. 06. 2016

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti vytvoril participatívnym spôsobom návrh Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2016 – 2019 (ďalej len „Akčný plán OGP 2016 – 2019“).

Akčný plán OGP 2016 – 2019 bol vytvorený v priestore expertných pracovných skupín v oblastiach otvorené informácie/dáta, otvorené vzdelávanie, participácia, otvorená justícia a webová aplikácia modulu dotačných schém. Znenie Akčného plánu bolo konzultované s odbornou verejnosťou na troch regionálnych workshopoch v  Košiciach (21.03.2016), v  Banskej Bystrici (22.03.2016) a  v  Bratislave (23.03.2016). K  návrhu predkladaného akčného plánu bola  taktiež verejná online diskusia v čase od 15.03. - 15.04.2016.

V termíne od 10.–24.06.2016 je Akčný plán OGP 2016 – 2019 predmetom vnútrorezortného pripomienkového konania, v rámci ktorého sa k materiálu vyjadrujú dotknuté zložky MV SR. Následne bude materiál predložený do predbežného pripomienkového konania, medzirezortného pripomienkovania a následne na rokovanie vlády SR.

Verzia Akčného plánu OGP 2016 – 2019, ktorá bola predložená do vnútrorezortného pripomienkového konania, je dostupná na stiahnutie TU (DOCX, 125 kB). Znenie úloh bolo aktualizované na základe pripomienok zo strany vybraných ústredných orgánov štátnej správy, s vedením ktorých viedol splnomocnenec vlády SR rokovania.

O vývoji materiálu Vás budeme informovať. 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]