Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. júl 2024, sobota
 

Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2024 - 2026 predložený do medzirezortného pripomienkového konania

18. 08. 2023

Logo OGP Slovensko

Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2024 - 2026 (ďalej len „Akčný plán  OGP 2024 - 2026“) je v termíne od 14. augusta 2023 do 25. augusta 2023 predmetom medzirezortného pripomienkového konania. 

Návrh Akčného plánu OGP 2024 - 2026 je dostupný na portáli Slov-Lex na adrese: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/492

Ďakujeme všetkým, ktoré a ktorí ste sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do tvorby návrhu nového akčného plánu. Podnety, pripomienky, návrhy a nápady sme zvážili a mnohé z nich zapracovali do návrhu. Novinkou aktuálneho návrhu je, že sme akčný plán rozšírili aj o ambiciózne záväzky Samitu za demokraciu a vďaka tomu ho otvorili novým témam:
  • slobode tlače a ochrane novinárov a novinárok,
  • podpore neformálneho vzdelávania,
  • lepšiemu zapojeniu občanov do vládnutia cez inovatívne formy participácie. 
Počas leta návrh akčného plánu prechádzal stupňami legislatívneho procesu, ktoré predchádzajú predloženiu akčného plánu na rokovanie vlády SR. Postupne materiál prešiel cez vnútrorezortné pripomienkové konanie na MV SR, poradu vedenia MV SR a aj cez predbežné pripomienkové konanie. 

Po vyhodnotení medzirezortného pripomienkového konania bude materiál predložený na rokovanie vlády SR.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]