Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. júl 2024, nedeľa
 

Analýza zverejňovania datasetov dostupná na pripomienkovanie

27. 06. 2017

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti vypracoval pilotnú Analýzu zverejňovania datasetov verejnej správy. (PDF, 928 kB) Analýza bola predložená na 12. zasadnutie rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie, ktoré sa konalo dňa 19.06.2017.

Analýza je pilotnou analýzou ÚSV ROS a vychádza z plnenia úlohy B. 10 Uznesenia vlády SR č. 104/2017, ktorá znie „vypracovať analýzu zverejňovania datasetov ústredných orgánov štátnej správy na portáli otvorených dát a predložiť ju na zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie.“

Cieľom analýzy je:

  • zmapovať existujúce datasety organizácií na data.gov.sk;
  • kvantifikovať počet zverejnených datasetov v gescii jednotlivých organizácií a tým zmapovať východiskovú situáciu;
  • identifikovať, ktoré dáta na portáli chýbajú vzhľadom na bežnú prax v zahraničí;
  • formulovať odporúčania pre organizácie verejnej správy oblasti zverejňovania otvorených dát;
  • zvýšiť povedomie medzi organizáciami o význame otvorených dát.

Analýza nemá ambíciu hodnotiť zverejnené datasety z hľadiska technickej kvality, sústreďuje sa na mapovanie súčasného status quo z hľadiska kvantifikácie. Vychádza z potreby pravidelne monitorovať stav v rámci zverejňovania otvorených dát s cieľom zabezpečiť úspešnú implementáciu akčného plánu.  

Analýza je dostupná na tomto mieste (PDF, 928 kB) a v termíne od 27.6. 2017 do 11.7.2017 ju môžete pripomienkovať na tomto mieste.

Akékoľvek nápady, postrehy, komentáre prosím formulujte do uvedeného Google dokumentu formou vkladania komentárov. V prípade, že sa Vám Analýza v Google dokumente nezobrazuje správne, môžete si ju stiahnuť a zaslať pripomienky emailom na TA.13G4@vQG1FTZYLP3S.3SRG4@.

Budeme vďační za akékoľvek pripomienky.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]