Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. apríl 2024, nedeľa
 

Celosvetový summit Iniciatívy pre otvorené vládnutie ponúkne reflexiu a víziu do budúcnosti

09. 12. 2021

Celosvetové summity Iniciatívy pre otvorené vládnutie tradične ponúkajú príležitosť pre predstaviteľov vlády, občianskej spoločnosti a ostatných na výmenu skúseností, dobrých príkladov praxe a pokroku pri otváraní vládnutia. Tohtoročný siedmy summit v poradí pod taktovkou Južnej Kórey, ktorý sa koná v dňoch od 13. do 17. decembra 2021, poskytne platformu pre reflexiu na doterajší desaťročný pokrok Iniciatívy ako aj víziu do budúcnosti. Po šiestich predchádzajúcich summitoch ide zároveň o prvý, ktorý je „vďaka“ pandémii otvorený skutočne pre všetkých v online verzii.

Medzinárodná Iniciatíva pre otvorené vládnutie (z ang. Open Government Partnership, OGP) zažila od svojho vzniku rýchly rast. Z pôvodných ôsmich vlád a deviatich lídrov občianskej spoločnosti má k dnešnému dňu 78 národných členov a 76 miestnych členov. Za 10 rokov prijali členské krajiny Iniciatívy viac ako 4500 záväzkov podporujúcich otvorené vládnutia. Z viac ako 2000 doteraz realizovaných reforiem 20 percent preukázalo skutočnú transformáciu vládnutia.

Po desiatich rokov existencie Iniciatívy pre otvorené vládnutie však čelíme paradoxu. Na jednej strane sme spoločne vybudovali globálnu a dobre fungujúcu platformu, ktorá pri používaní preukázateľne funguje. Na druhej strane, demokracia a otvorená vláda sú dnes viac ohrozené, ako keď sme začínali.

Ústredné témy summitu preto pokrývajú aj aktuálne výzvy a priority predsedov Iniciatívy za členské krajiny a občiansku spoločnosť:

  • posilnenie občianskeho priestoru a účasti verejnosti,
  • boj proti korupcii a
  • podpora inkluzívnych digitálnych inovácií.

Globálny summit predstaví príbehy reformátorov v rôznych krajinách, ktorí prispeli k zmene a nášmu kolektívnemu poslaniu. Diskusie prinesú mnohé sľubné reformy uskutočnené v tomto roku, ako aj lídrov, ktorí za nimi stoja, a ktorí sú srdcom otvorenej vlády.

Globálny summit Iniciatívy pre otvorené vládnutie sa koná bezprostredne po Summite pre demokraciu (S4D), ktorý organizujú USA. Na summite sa zúčastňuje Inciatíva ako aj 50 členských krajín Iniciatívy. Iniciatíva pre otvorené vládnutie viedla desaťročie odvážnych transformácií a je nevyhnutná na to, aby sa záväzky prijaté počas Summitu pre demokraciu mohli úspešne posunúť vpred. Inovatívny model partnerstva propagovaný OGP sa ukázal ako nový štandard na poskytovanie lepších výsledkov pre občanov z celého sveta v ich krajinách a komunitách.

Jubilejný rok Iniciatívy pre otvorené vládnutie a tieto dve podujatia poskytujú príležitosť využiť optimizmus a energiu, ktoré Iniciatíva pred desiatimi rokmi spustila, aby sme spoločne zvládli výzvy našej doby, vrátane demokracie obnovenej všetkými a pre všetkých.

Registráciu na summit nájdete aj s kompletným programom na: https://ogpsummit.org/uvodny obrazok ogp summit

VÝBER Z PROGRAMU CELOSVETOVÉHO SUMMITU

OTVORENIE

Streda 15. decembra 2021, 11:00 – 13:00

Pridajte sa k otvoreniu Globálneho summitu Iniciatívy pre otvorené vládnutie, v ktorom zaznejú odkazy od súčasných a bývalých hláv štátov a vlád, lídrov občianskej spoločnosti a multilaterálnych organizácií vrátane Slovenska.

OBČIANSKY PRIESTOR

Za volebnou urnou: Budovanie inkluzívneho občianskeho priestoru

Streda 15. december 2021, 13:00 – 15:00

Po 15 rokoch klesajúcich trendov demokracie budú zúčastnení diskutovať o tom, ako si reformátori na celom svete stoja za svojím a bránia zužovaniu občianskeho priestoru. Toto zasadnutie sa bude zaoberať širokou škálou vznikajúcich hrozieb vrátane nesprávneho využívania núdzových právomocí, rozsiahleho digitálneho sledovania a zasahovania do slobody tlače. Zúčatnení budú diskutovať o nápadoch na ochranu a rozšírenie občianskeho priestoru, prehĺbení účasti komunít aj apolitických inováciách, v ktorých sa postupuje v krajinách OGP.

OBLASŤ BOJA PROTI KORUPCII

Holding Power to Account (vedenie zodpovednosti): Rôzne prístupy k boju proti korupcii

Štvrtok 16. december 2021, 13:00 – 15:00

Nedávne úniky informácií, vrátane dokumentov Panama a Pandora Papers, poukázali na to, ako mocné tieňové siete naďalej narúšajú fungovanie demokracií a okrádajú občanov o zdroje určené na základné verejné služby. Pridajte sa k diskusii o tom, ako občania, občianska spoločnosť a novinári pracujú na odhaľovaní korupcie a ako môžu reformátori vo vláde a komunite pomôcť podnietiť nové prístupy a nápravné opatrenia, a to aj prostredníctvom akčných plánov OGP.

PODPORA INKLUZÍVNYCH  A DIGITÁLNYCH INOVÁCIÍ

Najväčšia hrozba a príležitosť demokracie: Prísľub našej digitálnej budúcnosti

Piatok 17. december 2021, 12:00 – 14:00

Zatiaľ čo digitálne platformy ponúkajú neobvyklé príležitosti na lepšie zapojenie sa občanov a posilnenie prístupu k verejným informáciám, sila a vplyv týchto platforiem tiež vzrástli a ochrana pred zneužívaním technológií a hrozbami pre demokraciu je teraz naliehavejšia než kedykoľvek predtým. Pripojte sa k diskusii o perspektíve digitálnej správy a nových reforiem v krajinách OGP.

ZASADNUTIE LOKÁLNYCH LÍDROV SAMOSPRÁV

Streda 15. decembra 15:00 – 16:15

Významná skupina lídrov miestnych a regionálnych vyzdvihne úsilie, ktoré miestne samosprávy vynakladajú na boj proti výzvam pandémie prostredníctvom otvoreného vládnutia. V rámci tohto okrúhleho stola budú účastníci panelov diskutovať o tom, ako môžu byť feministické prístupy k otvorenej vláde prospešné v čase krízy na posilnenie miestnej samosprávy.

Registráciu na summit nájdete aj s kompletným programom na: https://ogpsummit.org/

PARTNERSKÉ VSTUPY AJ S ÚČASŤOU SR

Iniciatíva pre otvorené vládnutie tradične pozýva partnerov vo vláde, národných a medzinárodných organizáciách občianskej spoločnosti, multilaterálnych organizáciách a ďalších, aby zorganizovali workshopy, konzultácie a ďalšie podujatia medzi 13. a 17. decembrom 2021. Pri tejto príležitosti organizuje Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti ako koordinátor Iniciatívy na Slovensku spoločne s mestom Banská Bystrica, ktoré je členom Iniciatívy pre otvorené vládnutie na lokálnej úrovni, workshop v anglickom jazyku na tému:

Budovanie kompetencií úradníkov/čok verejnej správy v otvorenom vládnutí inovatívnym vzdelávaním

obrazok prispevku

Workshop sa uskutoční v utorok, 14. decembra 2021 od 14:00 do 15:30 na platforme Zoom. Cieľom je diskutovať spoločne s ostatnými členskými krajinami a občianskou spoločnosťou o inovatívnych vzdelávacích prístupoch a nástrojoch, vďaka ktorým vieme podporiť budovanie kultúry otvoreného vládnutia medzi uradníkmi a úradníčkami vo verejnej správe, čo môže prispieť k úspešnejšiemu plneniu úloh z akčných plánov.

Workshop prebieha na platforme Zoom (Meeting ID: 867 0363 9501, Passcode: 244368)

Aktuálny zoznamov partnerských vstupov nájdete na tomto mieste

KOMUNITNÉ DIALÓGY

Počas summitu budú prebiehať rôzne komunitné dialógy, ktoré otvoria priestor pre zapojenie a diskusiu o témach súvisiacich s otvoreným vládnutím s účastníkmi v komornejšom prostredí. Pripojte sa k stovkám reformátorov vo vláde aj mimo nej a otvorene diskutujte o množstve výziev – od spôsobov ako urýchliť otvorené plány obnovy až po budúcnosť otvoreného vládnutia.

Kompletný zoznam komunitných dialógov nájdete na tomto mieste

REGIONÁLNE ZASADNUTIA

Afriky a Blízkeho východu

Next Frontier: Formovanie spoločností a zlepšovanie životov prostredníctvom inklúzie, rovnosti a participácie

Štvrtok 16. decembra, 10:00 – 11:00

Pandémia COVID-19 vyvinula značný tlak na krajiny v Afrike a na Blízkom východe, ktorý sa prejavil sociálno-ekonomickými neúspechmi, ako aj zmenšujúcim sa občianskym priestorom, korupčnými škandálmi, výzvami pri poskytovaní základných služieb (zdravotníctvo, vzdelanie, voda) a vylúčením marginalizovaných komunít. Toto regionálne zasadnutie zvolá vládu, občiansku spoločnosť a myšlienkových lídrov z Afriky a Blízkeho východu, aby spoločne presadzovali hodnoty otvorenej vlády vo svetle tlakov, ktoré pandémia vyvíja na dosiahnutie rovnakých, spravodlivých, inkluzívnych, reagujúcich a participačných procesov a spoločností.

Ameriky

Otvorené vládnutie v náročnom kontexte: Cesta vpred

Pondelok 13. decembra, 19:00 – 21:00

Toto regionálne zasadnutie zvolá komunitu okolo otvoreného vládnutia v Latinskej Amerike, aby prediskutovala úspechy za posledné desaťročie a výzvy, ktoré pred nimi stoja vo svetle štrukturálnych sociálno-ekonomických ťažkostí, neúspechov pri ochrane občianskeho priestoru a klesajúcej dôvery občanov v demokratické inštitúcie prostredníctvom rozhovorov s odborníkmi z regiónu a v tematických oddelených miestnosťach.

Ázie a Tichomoria

Budúcnosť vládnutia v Ázii a Tichomorí

Štvrtok 16. decembra, 2:00 – 4:30

Na tomto virtuálnom okrúhlom stole na vysokej úrovni budú lídri otvorenej vlády z celého ázijského a tichomorského regiónu diskutovať o kľúčových politických, ekonomických a sociálnych trendoch, ktoré pravdepodobne ovplyvnia budúcnosť vládnutia v celom regióne. Diskusia sa prepojí so zakladajúcou misiou OGP, zamyslí sa nad jej dopadom v prvej dekáde a preskúma spôsoby, ako posilniť platformu v reakcii na diskutované vznikajúce/budúce trendy. Okrúhly stôl bude moderovať veľvyslankyňa OGP a bývalá premiérka Nového Zélandu Helen Clark.

Východné partnerstvo a Západný Balkán

Ministerský okrúhly stôl Východného partnerstva a Balkánu o integrite a inováciách

Utorok 14. decembra, 14:00 – 16:00

Toto regionálne zasadnutie spojí tvorcov rozhodnutí a lídrov otvoreného vládnutia z krajín Východného partnerstva a Západného Balkánu, aby diskutovali o výzvach vo svete po COVID-19 a nakreslili pozitívny plán do budúcnosti pre agendu regionálnych reforiem. Po úvodných vstupoch bude nasledovať kolo facilitačných vystúpení v podaní regionálnych ministerských prispievateľov, potom sa otvorí priestor na diskusiu s publikom.

Registráciu na summit nájdete aj s kompletným programom na: https://ogpsummit.org/

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]