Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. máj 2024, štvrtok
 

Hľadáme lídra/ líderku pripravovaného projektu

16. 02. 2018

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti hľadá skúseného lídra alebo skúsenú líderku projektu - manažéra alebo manažéku do pripravovaného národného projektu zameraného na výskum socio-ekonomických prínosov neziskového sektora a vývoja a trendov občianskej spoločnosti do roku 2030. Informácie o pripravovanom projekte „Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti“ nájdete na tomto mieste. (ZIP, 4 MB)

Bližšie informácie týkajúce sa pracovného miesta:

Termín nástupu:

 • plný pracovný úväzok odo dňa podpisu zmluvy o národnom projekte (predpoklad 06/2018),
 • v predprípravnej fáze - dohoda o vykonaní práce ihneď.

Popis pracovných povinností:

 • Zodpovedá za celkový priebeh projektu z obsahovej finančnej, časovej a personálnej;
 • Riadi činnosť a spolupracuje s celým projektovým tímom vrátane ostatných partnerov;
 • Manažuje projekt z pohľadu jeho plynulej realizácie, nastavených aktivít a riadneho chodu projektu po celú dobu jeho trvania v súlade s časovým harmonogramom;
 • Plánuje a kontroluje plnenie úloh v rámci jednotlivých aktivít projektu;
 • Zabezpečuje komunikáciu s riadiacim orgánom, organizáciami štátnej správy a inými subjektmi;
 • Zastrešuje komunikáciu vízie projektu, publicitu a informovanosť o projekte.

Požiadavky na zamestnanca alebo zamestnankyňu:

 • Znalosť prostredia eurofondov a operačných programov;
 • Skúsenosti s riadením veľkých projektov, skúsenosť s národnými projektmi výhodou;
 • Minimálne požadované vzdelanie - vysokoškolské II. stupňa;
 • Líderstvo, skúsenosti s riadením a vedením ľudí;
 • Profesionálna skúsenosť s prácou v treťom sektore výhodou;
 • Profesionálna skúsenosť s prácou v oblasti výskumu výhodou.

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • Stotožnenie sa s víziou projektu a potrebná znalosť témy projektu;
 • Schopnosť motivovať a riadiť ľudí (rozdeľovať a kontrolovať prácu ľudí);
 • Schopnosť riešiť rôzne krízové situácie a ad hoc úlohy, analytické myslenie;
 • Schopnosť prepájať témy projektu s témami úradu splnomocnenca vlády SR;
 • Osobné nasadenie, odolnosť voči stresu;
 • Komunikatívnosť, reprezentatívnosť. 

V prípade, ak Vás ponuka zaujala, posielajte svoje CV a motivačný list p. Márii Milkovej. 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]