Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. júl 2024, piatok
 

Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2022 – 2030 a jej prvý akčný plán boli predložené do medzirezortného pripomienkového konania

21. 07. 2022

Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2022 – 2030 (ďalej len „Koncepcia 2022 – 2030“) a Akčný plán Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2022 – 2026 (ďalej len “Akčný plán 2022 – 2026“) sú v termíne od 19. júla do 1. augusta 2022 predmetom medzirezortného pripomienkového konania. Materiál nájdete na portáli Slov-Lex na tomto mieste.

Koncepcia 2022 – 2030, základný strategický dokument Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti, sa zameriava na podporu a udržateľný rozvoj občianskej spoločnosti, posilnenie princípov otvoreného vládnutia a dobre spravovanej spoločnosti.

Prioritou Koncepcie 2022 – 2030 je zvyšovať mieru participácie občanov, posilňovať princípy aktívneho občianstva, budovať a prehlbovať spoluprácu občianskej spoločnosti a verejného sektora, vytvárať priaznivé prostredie pre rozvoj občianskej spoločnosti, jej vyššiu systémovú odolnosť a zabezpečovať systematický zber údajov o občianskej spoločnosti. Jednotlivé ciele Koncepcie 2022 - 2030 budú napĺňané prostredníctvom dvoch akčných plánov.

Priority Akčného plánu 2022 – 2026 vychádzajúceho z Koncepcie 2022 – 2030 boli zadefinované v spolupráci so zástupcami Komory mimovládnych neziskových organizácií pri Rade vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie.

Po vyhodnotení medzirezortného pripomienkového konania bude materiál predložený na rokovanie vlády SR.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]