Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. júl 2024, pondelok
 

Koordinačné stretnutie k open data politikám

18. 10. 2017

ÚSV ROS organizoval dňa 3.10.2017 na pôde MV SR koordinačné stretnutie k plneniu úloh z Akčného plánu OGP 2017-2019 (gestor ÚSV ROS), Stratégie a akčného plánu sprístupnenia a používania otvorených údajov verejnej správy (gestor NASES) a Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy (gestor ÚPPVII). Cieľom stretnutia bolo vyjasnenie otázok k plneniu úloh vyplývajúcich z materiálov.

Stretnutie sa zúčastnilo 47 osôb a viedol ho Milan Andrejkovič z ÚSV ROS. Za Národnú agentúru pre sieťové a elektronické služby sa stretnutia zúčastnili p. Michaela Balážová, p. Lucia Janesová a p. Silvia Horváthová. Za Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ďalej len „ÚPPVII“) sa stretnutia zúčastnila p. Zuzana Gulyasová, p. Juraj Kodydek a p. Ján Gondoľ. Stretnutia sa zúčastnili aj odborní zamestnanci zodpovedných organizácií, ktorí budú participovať na napĺňaní úloh vyplývajúcich zo spomínaných materiálov.

Najviac otázok bolo formulovaných v oblasti sprístupňovania zdrojových kódov softvérov vyvíjaných metódou open source, náplne práce dátových kurátov a financovaniu tejto pozície, a podpore rezortov vo zverejňovaní datasetov úpravou informačných systémov.

ÚPPVII, NASES ako aj ÚSV ROS pracuju so všetkými podnetmi zo stretnutia, ktoré budú zohľadnené pri implementácii jednotlivých záväzkov. V koordinačných stretnutiach je dôležité pokračovať.

Program stretnutia, všeobecné ale aj detailné zhrnutie sú dostupné v zápisnici zo stretnutia. (PDF, 670 kB) K dispozícii je taktiež prezentácia zo stretnutia (PDF, 1 MB) vrátane návrhov riešenia jednotlivých úloh.


 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]