Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. jún 2024, pondelok
 

Minimálny rozsah zverejňovaných dát o dotáciách

09. 06. 2017

V záujme špecifikácie plnenia úlohy B.21 a B.22 Akčného plánu OGP (PDF, 905 kB) pripájame bližšie informácie:

 

  1. Informácie o poskytnutých verejných zdrojoch zverejňujú iba POSKYTOVATELIA (t.j. nie PRIJÍMATELIA)
  2. Informácie o poskytnutých verejných zdrojoch sa zverejňujú na úrovni Orgánov Verejnej Moci (t.j. nie samostatne nižšie organizácie riadené rezortmi)
  3. Informácie o poskytnutých príspevkoch z EŠIF, ktoré sú uvedené v ITMS2014+, nie je potrebné do Modulu Dotačných Schém (MDS - data.gov.sk/dotacie) nahrávať, nakoľko tieto budú automaticky prebrané z ITMS2014+.
  4. Ak niektoré programy neevidujú svoje dáta v ITMS2014+, tak potom by riadiace orgány mali informácie o týchto programoch nahrať do MDS
  5. V prílohe sa nachádza vzorové xls zaktualizované na plnenie úlohy v roku 2017. Vzhľadom na to, že viaceré OVM nám signalizovali, že nami pôvodne zasielaný minimálny rozsah dát, ktoré sú požadované, nie sú schopné v roku 2017 vyexportovať, použijeme tabuľku, ktorú už v minulom roku vypĺňali – rozdiel je iba v tom, že povinne zverejňované údaje sú označené hviezdičkou – niektoré OVM ich v minulom roku už vyplnili, iné však nie. Postup zverejňovania je taký istý, ako v minulom roku – v prílohe je uvedný aj manuál.

 

V prípade obsahových nejasností kontaktujte Milana Andrejkoviča z Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti: TA.13G4@vQG1FTZYLP3a.3SRG5@.

V prípade technických otázok súvisiacich so zverejňovaním údajov na data.gov.sk/dotacie kontaktujte dátovú kurátorku za Národnú agentúru pre sieťové a elektronické služby p. Silviu Horváthovú elektronicky na TA.1FI.AYAS3@S1FUKS1LFU.SG1RGA@

 

Prílohy:

1. Šablóna na zverejňovanie (XLSX, 192 kB)

2. Šablóna na zverejňovanie - príklad (XLSX, 193 kB)

3. Vytvorenie XML (DOCX, 461 kB)

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]