Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. január 2021, sobota
 

Nezávislé hodnotenie plnenia Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017 - 2019 k dispozícii na verejné pripomienkovanie

23. 03. 2020

Počas predchádzajúcich mesiacoch prebiehal prostredníctvom inštitútu Nezávislého hodnotiaceho mechanizmu Iniciatívy pre otvorené vládnutie hodnotenie plnenia predchádzajúceho akčného plánu (na roky 2017 - 2019). Hodnotenie je v súčasnosti dostupné na pripomienkovanie verejnosti.  

Táto správa bola v angličtine aj v slovenčine momentálne dostupná na pripomienkovanie v období 14 kalendárnych dní (od 19. marca 2020 do 2. apríla 2020), finálna verzia správy je dostupná v oboch jazykoch na odkaze: https://www.opengovpartnership.org/documents/slovakia-implementation-report-2017-2019-for-public-comment/

Z hodnotenia vyplýva, že v minulom období sa nám podarilo naplniť dôležité úlohy, ktoré smerujú k lepšiemu otváraniu vládnutia predovšetkým v oblastiach otvorenej justície a otvorenej vedy, čo je samozrejme inšpiráciou a motiváciou do aktuálneho obdobia spoločne s úlohami v ostatných témach.

Akékoľvek vaše pripomienky, prosím, uveďte priamo do textu. 

Ďakujeme za akékoľvek pripomienky.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]