Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. september 2023, štvrtok
 

Nové fondy EÚ: Ako nastaviť podporu obnovy budov efektívne a spravodlivo

21. 12. 2021

Nové fondy EÚ sú kľúčové aj pre činnosť environmentálnych MNO, s ktorými sme v piatok diskutovali o tom, ako nastaviť nové fondy EÚ tak, aby peniaze na obnovu budov a energetické úspory priniesli čo najväčší úžitok a sociálne spravodlivú podporu.

Téma znižovania spotreby energie v domácnostiach a vo verejných budovách je stále zásadná pre plnenie klimatických záväzkov Slovenska. Zároveň práve rodinné domy do veľkej miery prispievajú k znečisteniu ovzdušia, hlavne ak využívajú nekvalitné pevné palivá. 

Téma energetiky v domácnostiach má aj dôležitý sociálny rozmer. So zvyšujúcimi sa cenami plynu a vysokou mierou plynofikácie SR sa oživuje téma energetickej chudoby, ktorú Slovensko zatiaľ nerieši systémovo. Účastníci stretnutia sa zhodli na tom, že je potrebné diskutovať so zainteresovanými aktérmi, ako uchopiť podporu energetiky domácností z nových fondov EÚ. Cieľom diskusií musí byť zohľadnenie sociálnych aspektov energetiky a vytvorenie stratégie boja proti energetickej chudobe.

Nové fondy EÚ môžu svojim zameraním a zvolením vhodných cieľových skupín a nástrojov výrazne prispieť k plneniu klimatických cieľov. Zároveň tak majú možnosť prispieť k podpore domácností ohrozených energetickou chudobou.

Na základe potrieb identifikovaných na piatkovom stretnutí pripravujeme na január 2022 úvodné stretnutie so zástupcami ministerstiev zodpovedných za podporu energetiky v novom programovom období fondov EÚ. Veríme, že toto stretnutie bude základom pre vznik dlhodobej spolupráce, ktorej výsledkom bude efektívne a spravodlivé nastavenie fondov EÚ v tejto oblasti.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]