Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. september 2021, sobota
 

Otvorene o otvorenom vládnutí: Dobrovoľníctvo vo verejnej správe ako cesta záujmu ľudí o spoločnosť

13. 07. 2021

V stredu, 28. júla 2021, od 13:00 do 14:30 prinesie Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v rámci cyklu Otvorene o otvorenom vládnutí prezentáciu Bratislavského dobrovoľníckeho centra (BDC), ktorá Vám priblíži dobrovoľníctvo ako nástroj zvyšovania záujmu ľudí o ich okolie a rozvoja inkluzívnej participácie. 

obrázok podujatia Otvorene o otvorenom vládnutí

Príspevok predstaví možnosti samospráv pri procese tvorby dobrovoľníckych programov na ich území, ako aj konkrétne zrealizované príklady takýchto aktivít. Okrem toho príspevok poukáže na to, ako dobrovoľníctvo pomáha a zvyšuje záujem ľudí o svoje okolie, spoločnosť a jednotlivé znevýhodnené skupiny obyvateľstva, motivuje ľudí k aktívnemu občianstvu cez rôzne oblasti a aktivity, dáva im reálnu skúsenosť byť súčasťou, nebyť pasívnym a zlepšovať veci vo svojom okolí.

Prezentáciou Vás prevedú:
- Gabriela Podmaková (výkonná riaditeľka a manažérka BDC)
- Magdaléna Šimková (projektová koordinátorka BDC)

BDC ponúka organizáciám konzultácie a školenia k manažmentu dobrovoľníkov, v rámci ktorých sa učia alebo si overujú nastavenie dobrovoľníckeho programu, vhodnosť dobrovoľníckych aktivít. Prepája dobrovoľníkov s organizáciami a smeruje pomoc tam, kde je potrebná. Implementuje dobrovoľnícke programy do organizácií, inštitúcií, obcí či škôl.

Do dobrovoľníctva zapája rôzne skupiny obyvateľstva ako napríklad:
- aktuálne nezamestnaných: získavajú nové skúsenosti a zručnosti užitočné pri uplatnení sa na trhu práce,
- seniorov: podpora medzigeneračného dialógu, potreba ukázať, že sú stále dôležití pre spoločnosť,
- mladých ľudí: prostredníctvom dobrovoľníctva sa učia väčšej solidarite a k zodpovednému občianstvu,
- ďalšie skupiny dobrovoľníkov: zapojenie do dlhodobých dobrovoľníckych aktivít, ktoré pomáhajú zraniteľným skupinám-rodinám zo sociálne znevýhodneného prostredia a pod.

Podujatie sa uskutoční na platforme Zoom, odkaz bude zaregistrovaným účastníkom a účastníčkam zaslaný vopred. Registrácia prebieha prostredníctvom Google formuláru na adrese: https://forms.gle/SYCsJF57CovgLots8

V prípade akýchkoľvek otázok sa neváhajte obrátiť na Luciu Lacika.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]