Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. september 2023, nedeľa
 

Posilňovaním dôvery proti koronavírusu: Nová kampaň Iniciatívy pre otvorené vládnutie

28. 04. 2020

Logo OGPMedzinárodná Iniciatíva pre otvorené vládnutie, ku ktorej sa Slovenská republika pridala v roku 2011, sa rozhodla zareagovať na celosvetovú situáciu novou kampaňou Open Response + Open Recovery. Jej cieľom je predstaviť a podporiť rôzne aktivity, zdroje a príklady dobrej praxe vlád či občianskej spoločnosti, ktoré reagujú na svet počas korony podporovaním a udržiavaním princípov otvoreného vládnutia – otvorenosti, transparentnosti, participácie či zúčtovateľnosti

Odporúčania pre vlády: Zachovanie princípov otvoreného vládnutia 

Centrála Iniciatívy pre otvorené vládnutie pripravila odporúčania pre vlády, ako môžu otvoreným spôsobom odpovedať na momentálne výzvy súvisiace s ochorením – odpoveď na pandémiu, zotavenie sa a dlhodobé reformy

1.    Odpoveď na pandémiu: 

 • Zaručiť proaktívne a presné zverejňovanie informácií. 
 • Podporovať otvorené platformy, vďaka ktorým sa môžu mobilizovať aktívni občania, ktorí chcú pomôcť. 
 • Zabezpečiť, aby bolo verejné obstarávanie zdravotných pomôcok transparentné. 
 • Zaviesť transparentnosť, inklúziu a dohľad do bezpečnostných protokolov. 

2.    Zotavenie sa po pandémii:

 • Zaviesť transparentnosť a verejný dohľad a zapojiť verejnosť do:
  • balíčkov ekonomickej pomoci 
  • posilňovania zdravotníckych systémov
  • toku rozpočtu a pomoci 
  • Podporiť dobré príklady praxe v otvorenom vládnutí prostredníctvom:
   • otvorených rozpočtov
   • otvorených zmlúv
   • zverejňovania konečných užívateľov výhod 
   • transparentnosti lobizmu 
   • inkluzívnych a rodovo-citlivých prístupov 

3.    Dlhodobé reformy:

 • Upustiť od sledovacích praktík, zaviesť jasné dátumy a protokoly. 
 • Obnoviť slobodu prejavu, združovania a zhromažďovania sa. 
 • Chrániť oznamovateľov protispoločenskej činnosti, vedcov, nezávislé médiá a kontrolné inštitúcie. 
 • Zaviesť transparentnosť, participáciu, inklúziu a verejnú kontrolu do kritických sektorov.

 

Open response kampaňový obrázok

 

Viaceré krajiny vrátane Slovenska doteraz reagovali na aktuálnu situáciu v súlade s navrhovanými odporúčaniami mnohými spôsobmi, napríklad:

 • Vytvorením novej webstránky (https://www.korona.gov.sk/), ktorá vznikla v spolupráci vládnych inštitúcií, IT expertov a dobrovoľníkov na základe otvoreného dizajn manuálu britskej vlády. Prináša centralizované a v reálnom čase aktualizované informácie ohľadom ochorenia a opatrení prijatých vládou SR. 
 • Pravidelným zverejňovaním modelu predikcie šírenia ochorenia Inštitútu zdravotnej politiky (https://izp.sk/covid-19/). Predikcie šírenia ochorenia a publikované analýzy vznikajú za širokej spolupráce analytických, vedecko-výskumných inštitúcií, lekárov či odborne diskutujúcich. Správy sú dostupné na stiahnutie a zdrojové kódy matematických modelov sú zverejnené na GitHub. 
 • Vytvorením vzdelávacej webstránky Učíme na diaľku (https://www.ucimenadialku.sk/) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorá vznikla v spolupráci so vzdelávacími mimovládnymi organizáciami. Prináša informácie týkajúce sa vzdelávacieho procesu v súčasnej situácie, vrátane opatrení prijímaných MŠVVaŠ SR, a tiež zoznam odporúčaných, voľne dostupných vzdelávacích zdrojov zo širokého prostredia. 
 • Prípravou návodov a manuálov z dielne Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií (https://www.dobrovolnickecentra.sk/sk/ako v súčasnej situácií zapájať dobrovoľníkov bezpečne a s ohľadom na zvýšené zdravotné riziko. 

Ďalšie príklady iniciatív, ktorými krajiny odpovedajú na aktuálnu situáciu, postupne pribúdajú v databáze centrály Iniciatívy pre otvorené vládnutie, o slovenských príkladoch dobrej praxe sme informovali aj na našej webstránke

 

Aktivity občianskej spoločnosti: Inšpiratívne odpovede, diskusie a webináre 

Okrem odporúčaní pripravila centrála Iniciatívy pre otvorené vládnutie zoznam podnetných a inšpiratívnych zdrojov mimovládnych organizácií, médií, či ďalších iniciatív, ktoré podporujú transparentnosť, participáciu a zúčtovateľnosť v čase krízy. Týkajú sa predovšetkým tém boja proti korupcii, fiškálnej otvorenosti, justície, transparentnosti, občianskej spoločnosti, inklúzie, výkonu verejných služieb a ďalších tém. Ku viacerým témam prináša centrála Iniciatívy pre otvorené vládnutie aj zoznam webinárov či priestoru na ďalšie diskusie:

Boj proti korupcii

Fiškálna otvorenosť

Justícia

Transparentnosť

Občianska spoločnosť

Inklúzia

Výkon verejnej moci

 

Parlamenty

 

 Dáta 

 

Ďalšie súvisiace témy

 

 

Digitálne fórum: Zapojte sa do celosvetovej diskusie 

Open response digitálne fórum

Odpovede vlád z celého sveta na aktuálnu situáciu budú hlavnou témou voľne dostupného digitálneho fóra, ktoré centrála Iniciatíva pre otvorené vládnutie organizuje v dňoch 5. – 8. mája 2020.  


Všetky informácie ku kampani Iniciatívy pre otvorené vládnutie:

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]