Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. máj 2020, nedeľa
 

Pripomienkovanie koncepcie výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu

13. 03. 2018

Od jesene minulého roka sa Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) podieľal spoločne s pracovnou skupinou zloženou zo zástupcov a zástupkýň relevantných odborov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a jeho príspevkových a rozpočtových organizácií, mimovládnych neziskových organizácií, základných a stredných škôl a akademickej obce na tvorbe Koncepcie výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu (ďalej len „Koncepcia“). O jednotlivých etapách tvorby sme Vás už informovali na našej webovej stránke. Finálnu verziu Koncepcie predkladáme širokej verejnosti na pripomienkovanie.

Návrh Koncepcie výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu nájdete TU. (DOCX, 60 kB)

Svoje pripomienky, návrhy či odporúčania môžete zaslať do 15. marca p. Márii Milkovej  

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]