Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. máj 2024, utorok
 

Program a registrácia Týždňa otvoreného vládnutia 2019

22. 02. 2019

Milí priatelia, milé priateľky,

úrad splnomocnenca Vás srdečne pozýva do Umelky (Dostojevského rad 2, Bratislava) na Týždeň otvoreného vládnutia 2019, ktorý je súčasťou medzinárodného Týždňa otvoreného vládnutia. V týždni od 11. do 15. marca 2019 sa môžete tešiť na podnetné diskusie a praktické workshopy. Pripravte si nápady, pretože Vaše podnety a názory budú prínosom do nového Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na najbližšie dva roky.V dňoch 26. a 27. marca plánujeme regionálne stretnutia v Košiciach (miesto upresníme) a v Banskej Bystrici (Záhrada – CNK). Ak sa chcete zúčastniť týchto workshopov, nezabudnite sa na ne registrovať na odkaze nižšie.

Na podujatie sa, prosím, registrujte na tomto odkaze.

obrazok Tyzdna otvoreneho vladnutia 2019

Pondelok, 11. marec 2019

10:00 – 12:30: Prezentácia výsledkov prieskumu verejnosti o participácii občanov v SR spojená s úvodnou diskusiou

VERÍME VIAC VLÁDE, CIRKVI ČI UNIVERZITÁM?

Na úvodnej diskusii v pondelok od 10:00 do 12:30 predstavíme prieskum verejnosti, ktorý sme robili v rámci nášho projektu Participácia o tom, ako sa ľudia zapájajú do verejných politík, ktoré faktory ich participáciu podporujú, ktoré ich skôr odrádzajú, či ako dôverujú inštitúciám. 
Prieskum predstavia jeho autorky p. prof. Plichtová a Anka Šestáková,, ktoré budú potom diskutovať s p. Vašečkom a p. splnomocnencom Giertlom o tom, čo tieto výstupy znamenajú v kontexte Iniciatívy pre otvorené vládnutie.

Podujatie otvorí p. profesorka Plichtová prezentáciou výstupov z reprezentatívneho prieskumu slovenskej verejnosti k dôvere a participácii. Po prezentácii bude nasledovať panelová diskusia, v ktorej budú hostia interpretovať výsledky prieskumu a zamyslíme sa tiež nad tým, čo má robiť verejná správa, aby zvýšila dôveru občanov v inštitúcie.

13:30 – 14:30: Prezentácia nezávislého hodnotenia procesu tvorby Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na Slovensku na roky 2017-2019

Nezávislá hodnotiteľka Iniciatívy pre otvorené vládnutie pre Slovensko Mária Žuffová predstaví odporúčania, ktoré pripravila v rámci zhodnotenia procesu tvorby ešte stále aktuálneho Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017 – 2019 (PDF, 905 kB). Na základe týchto procesných odporúčaní bude tvorený nový Akčný plán na roky 2019- 2021. Budeme sa pýtať či akčný plán tvoríme dobre, aj ako nám môžu medzinárodné štandardy pomôcť.

*17:00: OpenData.sk Meetup #15 (Lab.café, Námestie SNP 25 - Stará Tržnica), organizuje komunita OpenData.sk

Otvorená informácie a samospráva: Meetup č. 15 má za cieľ zosieťovať a (opätovne) naštartovať Open Data aktivity na Magistráte hlavného mesta a aj v jeho užšom či širšom "okolí". Vítaní sú teda všetci záujemci o Open Data Bratislavy, či už občania, aktivisti, podnikatelia alebo úradníci. Viac informácií je dostupných na webe k eventu OpenData.sk Meetup #15, alebo na facebookovej stránke k udalosti.

Utorok, 12. marec 2019

9:00 – 12:30: Participácia v legislatívnom procese

Okrúhly stôl pre predstaviteľov legislatívnych odborov rezortov na tému Správa o účasti verejnosti na tvorbe legislatívnych predpisov nadväzuje na prvé stretnutie z Týždňa otvoreného vládnutia 2018 a týka sa podnetov na úpravu Správy o účasti verejnosti. Podujatie je určené len pozvaným odborníkom.

Streda, 13. marec 2019

9:00 – 12:30: Otvorený prístup k výstupom vedy a výskumu

PREČO BY SME MALI MAŤ PRÍSTUP K VÝSLEDKOM VEDY A VÝSKUMU ČI VZDELÁVACÍM MATERIÁLOM?

Centrum pre vedecko - technické informácie otvorí poldeň diskusným panelom, kde budú diskutovať poprední zástupcovia univerzitného školstva a vedeckej obce na Slovensku o tom, ako sme/nie sme na Slovensku pripravení na otvorenú vedu, aké prínosy a riziká sú pred nami či kam smerujú súčasné trendy.

Na diskusiu nadviaže dokumentárny film "Paywall: obchod s vedou", ktorý sa sústreďuje na potrebu otvoreného prístupu k výskumu a vede. Film premietame v anglickom jazyku so slovenskými titulkami.

Predstavitelia témy otvoreného prístupu na Slovensku z Centra vedecko - technických informácií SR priblížia stav témy na Slovensku aj súčasné trendy v EÚ. Disktuovať budeme aj o tom ako sme na Slovensku pripravení na otvorenú vedu, aké prínosy a riziká sú pred nami či kam smerujú trendy v EÚ.

13:30 – 16:00: Otvorené vzdelávacie zdroje

Popoludní sa budeme s kolegami s MŠVVaŠ, ŠPÚ, MPC a pedagógmi či mimovládnymi organizáciami venujúcimi sa vzdelávaniu a vydavateľstvami rozprávať o otvorených vzdelváacích zdrojoch - kde budú, ako sa tam dostanú a ako ich budeme tvoriť.

Pozrieme sa na Centrálne úložisko digitálneho edukačného obsahu a jeho aktuálnu podobu, zamyslíme sa nad tým, čo vieme spraviť pre to, aby ho pedagógovia, rodičia či verejnosť využívali, ale aj nad tým, kto a ako podporí tvorbu nových vzdelávacích materiálov.

Štvrtok, 14. marec 2019

09:00 – 13:00: Niečo na tej participácii je 

Predstavíme, kam sme sa dostali v participatívnej tvorbe verejných politík od začiatku Iniciatívy pre otvorené vládnutie na Slovensku, aj vďaka výstupom z nášho projektu Participácia. Budeme diskutovať o tom, čo potrebujú štátni úradníci, aby zapájali relevantné osoby/organizácie do prípravy tvorby verejných politík, keďže z našich pozorovaní sa nám javí ako jedna z potrieb podpora z našej strany cez lepšie vzdelávanie. Je týchto potrieb viac? Aké to sú? A ako do toho zapadá úrad splnomocnenca a Iniciatíva pre otvorené vládnutie?

Tešiť sa môžete aj na diskusiu o participatívnej tvorbe verejných politík na viacerých úrovniach - na úrovni štátu sa dozvieme o úskaliach tvorby Envirostratégie, na úrovni samosprávy nám o detských chorobách participácie povie viac Daniel Klimovský a Janka Kadlečíková sa s nami podelí o skúsenosti s participáciou na miestnej úrovni.

Budeme sa pýtať, či sú verejná správa a občania spolupracovať, aké nástroje na participáciu potrebujeme, či vieme prelomiť vzájomné bariéry, prípadne čo potrebujeme?

Piatok, 15. marec 2019

09:00 – 11:30: Zmysel zverejňovania otvorených informácií 

Zamyslíme sa, aké dáta vedia prispieť k otvorenému vládnutiu, aj ako pomáha zverejňovanie informácií k transparentnosti spoločnosti.

12:30 – 14:00: IdeaHack na aplikácie z dát, ktoré prispievajú k otvorenému vládnutiu

Na základe predpoludňajšej diskusie sa budú zúčastnení môcť podeliť o nápady na inovatívne aplikácie využívajúce otvorené dáta, ktoré majú prínos k otvorenej spoločnosti a otvorenému vládnutiu.


Súčasťou programu bude aj prípravná fokusová skupina zameraná na získanie názorov zúčastnených k súčasnému stavu a trendom občianskej spoločnosti. Fokusová skupina sa bude konať vo štvrtok, 14. marca od 13:15 do 14:30. Ak máte záujem zúčastniť sa fokusovej skupiny, môžete sa zapísať pri registrácii, alebo na zápisný hárok, ktorý sa bude nachádzať pri registrácii priamo na Týždni otvoreného vládnutia.

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte sa obrátiť na: Lucia Lacika, +421 2 509 449 24


 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]