Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. jún 2024, nedeľa
 

PROGRAM TÝŽDŇA OTVORENÉHO VLÁDNUTIA 2018 ZVEREJNENÝ

15. 10. 2018

titulka

Program Týždňa otvoreného vládnutia 2018

Po úvodnej pozvánke Vám s radosťou prestavujeme nabitý inšpiratívny program Týždňa otvoreného vládnutia 2018, ktorý sa uskutoční v dňoch 22. - 26. októbra v Galérii Slovenskej výtvarnej únie / Umelke v Bratislave.  

Utorok, 23. októbra 2018

13:00 - 16:00: Predstavenie pripravovaného Centrálneho úložiska digitálneho edukačného obsahu

CudeoPredstavitelia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) nám predstavia  pripravované úložisko vzdelávacieho materiálu, ktorý by mal združovať všetky dostupné vzdelávacie materiály, ktoré boli vytvorené na SR, prípadne v zahraničí. Úložisko by malo plniť aj funkciu portálu pre pedagógov, na ktorom môžu z dostupných materiálov vytvárať ďalšie vzdelávacie materiály, zadávať úlohy pre žiakov a pod. Dôležitou súčasťou repozitára je časť pre otvorené vzdelávacie zdroje, v ktorých by mali byť verejne dostupné vzdelávacie zdroje zo SR a zo zahraničia voľne prístupné všetkým užívateľom. Tešíme sa na všetkých pedagógov, vydavateľov, mimovládne organizácie venujúce sa vzdelávaniu, rodičov či bežnú verejnosť.

Registrujte sa na tomto odkaze.

Streda, 24. októbra 2018

9:00 - 12:00: On-line nástroje participácie (Slovlex, EHŽ)

onlinePraktickým sprievodcom Vás prevedieme on-line nástrojmi participácie, ktorými sú portál právnych právnych informácií Slov-Lex, časť e-Legislatíva a ústredný portál verejnej správy slovensko.sk, časť Elektronická hromadná žiadosť. Dozviete sa možnostiach, ako sa zapojiť do pripomienkového konania k predbežným informáciám, ako sa zapojiť do medzirezortného pripomienkového konania, ako sledovať jednotlivé legislatívne procesy, ako iniciovať diskusiu k právnym predpisom a ako využívať nástroj elektronickej hromadnej žiadosti. Tešíme sa na všetkých, ktorí Slovlex aktívne využívajú, ale aj na tých, ktorí by tak radi spravili.

Registrujte sa na tomto odkaze.

 

13:00 - 16:00: Ľudia za záclonou alebo zapájanie zraniteľných a okrajových skupín do tvorby verejných politík: predstavenie prípadových štúdií 

ludia za zaclonou Na 12 prípadových štúdiách nám expertky z mimovládnej organizácie CVEK odprezentujú mieru zapájania zraniteľných skupín do tvorby verejných politík na štyroch úrovniach (lokálna, mikroregionálna, regionálna a národná). Spolu s prezentáciami odznejú aj zistenia a odporúčania pre tvorcov verejných politík. Tešíme sa na všetkých, koho zaujíma zapájanie relevatných aktérov do tvroby verejných politík.

Registrujte sa na tomto odkaze.

 

Štvrtok, 25. októbra 2018

9:00 - 12:00: Zákon o údajoch a smernica PSI

zakon o udajoch Nárast množstva publikovaných údajov kladie veľký dôraz na možnosti ich ďalšej použiteľnosti – nie len z technologického hľadiska, ale aj z pohľadu legislatívy. Môže Zákon o údajoch pomôcť k rozvoju využívania dát a naštartovaniu dátovej ekonomiky – oblasti, v ktorej chce byť Slovenská republika medzi svetovými lídrami? Aký obsah by zákon o údajoch mal mať – open data, big data, my data, linked data, licencie,...? A čo GDPR, PSI,...? Kto sú kľúčoví hráči pri tvorbe legislatívy a aký je predpokladaný postup prác?Tešíma sa na všetkých, ktorí sa nevedia dočkať pripravovaného návrhu a zaujíma ich osud otvorených dát na Slovensku.

Registrujte sa na tomto odkaze.

13:00 - 16:00: GDPR jednoducho a zrozumiteľne

gdprV spolupráci s Úradom na ochranu osobných údajov predstavíme zásady a pravidlá novej právnej úpravy ochrany osobných údajov jednoduchou a zrozumiteľnou formou. Prezentáciu primárne chystáme na potreby mimovládnych neziskových organizácií, veríme, že si z nej odnesie dôležité informácie každý, kto sa s touto štvorpísmenovou skratkou stretáva od mája.

Registrujte sa na tomto odkaze.

 

 

Piatok, 26. október 2018

9:00 - 12:30: Participatívny rozpočet na školách: súťaž alebo spolupráca?

parti rozpocetPrezentácia pilotnej schémy zavádzania participatívnych rozpočtov v prostredí stredných škôl, spojená s modelovou hodinou a ukážkami metodických prístupov a nástrojov (vrátane možnosti sa aktívne zúčastniť spoločenskej hry, ktorá simuluje participatívny rozpočet v prostredí fiktívneho mesta). Tešíme sa na všetkých, ktorí sa zaujímajú o túto novú a inšpiratívnu tému zapájania občanov do správy svojho mesta, regiónu či (v prípade Portugalska) aj štátu.

Registrujte sa na tomto odkaze.

 

 

 

Kontakt

Pozvánku aj program nájdete aj v pdf verzii na tomto mieste. (PDF, 265 kB) V prípade akýchkoľvek otázok sa neváhajte obrátiť mailom na Luciu Lacika (tel.č.: +421 2 509 449 24).

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]