Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. jún 2024, utorok
 

Samosprávy, mestá a obce sa môžu prihlásiť do lokálneho programu Iniciatívy pre otvorené vládnutie

29. 05. 2020

Logo OGP POZOR! Termín na prihlasovanie sa do programu bol predĺžený do 14. augusta 2020! Aktuálne termíny nájdete na webstránke centrály Iniciatívy pre otvorené vládnutie.


Slovensko je členom medzinárodnej Iniciatívy pre otvorené vládnutie od roku 2011. Vďaka nášmu členstvu prijímame uzneseniami vlády SR Akčné plány Iniciatívy pre otvorené vládnutie, ktorými podporujeme zlepšovanie informovanosti občanov,  zvyšovanie transparentnosti a zapájanie všetkých relevantných aktérov do verejných politík.

Hoci bola Iniciatíva pre otvorené vládnutie pôvodne zameraná len na národné vlády, už niekoľko rokov si uvedomuje kľúčovú úlohu regionálnej a miestnej samosprávy smerom k občanom vzhľadom na dôležité služby, ktoré samosprávy pre svojich občanov  zabezpečujú. V súčasnej situácii s koronavírusom je už teraz jasné, že akékoľvek opatrenia zamerané na vyrovnanie sa s dôsledkami pandémie si vyžadujú spoluprácu, transparentnosť a zapojenie obyvateľov a partnerov z rôznych oblastí a na rôznych  úrovniach, vrátane občianskej spoločnosti.

Centrála Iniciatívy pre otvorené vládnutie preto otvára výzvu pre zapojenie sa do Programu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na miestnej úrovni (tzv. OGP Local Program).

Do programu sa môžu zapojiť subjekty regionálnej verejnej správy – samosprávne kraje, mestá a obce členských krajín Iniciatívy pre otvorené vládnutie.

Členstvo v Iniciatíve pre otvorené vládnutie prináša pre nových členov viaceré výhody:

  • prístup k vzdelávaniu na tému plánovania, tvorby a implementácie reforiem smerujúcich k otváraniu vládnutia, spolutvorby akčných plánov;
  • mentorovanie krajinami a miestnymi samosprávami už zapojenými do Iniciatívy pre otvorené vládnutie, partnermi z občianskej spoločnosti a expertmi na otvorené vládnutie;
  • prístup k ďalším tematickým vzdelávacím aktivitám, sieťovanie s ostatnými členskými krajinami a miestnymi samosprávami či priestor na prezentáciu cez rôzne platformy Iniciatívy pre otvorené vládnutie.

Podmienky prihlásenia sa a následne členstva v Programe Iniciatívy pre otvorené vládnutie na miestnej úrovni:

  • Vyplnenie predbežnej prihlášky (do 17. júla 2020) – predbežnú prihlášku podáva zodpovedná osoba regionálnej samosprávy (štatutár, prípadne odpovedajúca osoba) spoločne so zástupcom mimovládnej neziskovej organizácie, pričom aj štatutár, aj zástupca MNO vypĺňajú samostatný formulár. V prihláške kandidát uvádza aspoň jeden príklad spolupráce medzi regionálnou samosprávou a mimovládnym sektorom na tvorbe verejnej politiky alebo reformy za posledné tri roky; ambície regionálnej samosprávy smerom do budúcnosti a súvis so strategickými a tematickými prioritami Iniciatívy pre otvorené vládnutie; alokované kapacity a zdroje pre tvorbu a implementáciu programu, vrátane identifikácie konkrétnych zodpovedných osôb regionálnej samosprávy a mimovládnej neziskovej organizácie; výhody členstva v Iniciatíve pre otvorené vládnutie.
  • Vyplnenie celej prihlášky (do 27. augusta 2020) – plná prihláška je doplnená o tematické oblasti, ktorým sa chce regionálna samospráva v programe venovať; podporný list od hlavného predstaviteľa samosprávy ako aj 2 – 3 predstaviteľov mimovládnych neziskových organizácií; vôľu spolupracovať a zapájať sa do aktivít s ostatnými členmi a partnermi Iniciatívy pre otvorené vládnutie.
  • Po úspešnom výbere prejdú noví členovia úvodnou orientáciou. Následne prostredníctvom participatívneho procesu si vytvoria prvý akčný plán, ktorý budú implementovať, monitorovať a odpočtovať v spolupráci s partnermi.

 

Ďalšie informácie:

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]