Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. jún 2024, štvrtok
 

Satelitný účet za MNO - štúdia uskutočniteľnosti vypracovaná

20. 12. 2017

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky vypracoval dokument Štúdia uskutočniteľnosti zostavenia satelitného účtu za mimovládne neziskové organizácie“, (PDF, 1 MB) ktorého cieľom je zanalyzovať dostupné údaje, ktorými disponuje Štatistický úrad Slovenskej republiky, v nadväznosti na požiadavky Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.

Satelitný účet za mimovládne neziskové organizácie by mal poskytnúť informácie o ekonomických a sociálnych prínosoch neziskového sektora v kontexte súčasného stavu a vývojových trendov občianskej spoločnosti. Jeho cieľom je spoznávať neziskový sektor z rôznych perspektív, a zároveň vytvoriť predpoklady pre dlhodobé a systematické sledovanie kľúčových aspektov fungovania neziskového sektora a občianskej spoločnosti v určitých časových intervaloch a hlavne opakovane.

Celý materiál je k dispozícii v elektronickej podobe na tomto mieste. (PDF, 1 MB)

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]