Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. máj 2024, nedeľa
 

Schválený Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017 – 2019

01. 03. 2017

Vláda SR na svojom zasadnutí dňa 01.03.2017 schválila Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR na roky 2017-2019 (ďalej len „Akčný plán OGP 2017-2019“). Úlohy Akčného plánu OGP 2017-2019 sú ambiciózne, reflektujú príklady dobrej praxe zo zahraničia a majú veľký potenciál nastavovať benchmark voči ďalším krajinám v otvorenosti vládnutia.

Akčný plán OGP 2017 – 2019 má prierezový charakter, nadväzuje na predchádzajúce dva akčné plány a definuje 68 záväzkov pre subjekty štátnej správy v nasledujúcich oblastiach:

 • Otvorené informácie
  •  Portál otvorených dát, otvorené API, otvorený softvér, modul dotačných schém, centrálny register zmlúv, register konečných užívateľov výhod
 • Otvorené vzdelávanie a otvorená veda
  • Otvorené vzdelávacie zdroje, tvorený prístup k výsledkom výskumu a vývoja
 • Vláda otvorená pre dialóg
  • Participácia na tvorbe verejných politík, vzdelávanie a osveta
 • Otvorená justícia a prokuratúra
  • Súdnictvo, prokuratúra
 • Aplikačná prax
 • Spätná väzba a pokračovanie

Akčný plán OGP 2017-2019 a všetky sprievodné dokumenty nájdete tu.

Tvorba Akčného plánu OGP 2017-2019 bola typická širokým zapojením všetkých relevantných aktérov zo štátnej správy ako aj občianskej spoločnosti. Veríme, že táto spolupráca bude prebiehať i počas doby implementácie úloh Akčného plánu OGP 2017 – 2019.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu! 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]