Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. december 2020, štvrtok
 

Schválený Akčný plán Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2017 – 2018

02. 03. 2017

Vláda Slovenskej republiky dňa 01. marca 2017 schválila na svojom 48 rokovaní  Akčný plán Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2017 – 2018  (ďalej len „akčný plán“). Základnými prioritami predkladaného akčného plánu sú témy zamerané na:

 

  • rozvoj participatívnej demokracie a  spolupráce medzi verejnou správou a občianskou spoločnosťou,
  • výchovu a vzdelávanie k dobrovoľníctvu,
  • obhajobu verejného záujmu,
  • výskum v oblasti sociálneho a ekonomického prínosu neziskového sektora a vývojových trendov občianskej spoločnosti na Slovensku,
  • zadefinovanie všeobecne prospešných aktivít,
  • podporu MNO a odborníkov v oblasti monitorovania európskych, štrukturálnych a investičných  fondov,
  • zjednodušenie administratívnej náročnosti pre MNO v procese prideľovania verejných zdrojov, podporu individuálneho darcovstva a viaczdrojového financovania MNO,
  • medializáciu významných tém a iniciatív občianskej spoločnosti.

 

Celé znenie akčného plánu nájdete tu.

Pri napĺňaní úloh akčného plánu sa tešíme na spoluprácu s Vami.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]