Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. august 2020, sobota
 

Slovenské skúsenosti s dobrovoľníctvom sa stanú súčasťou porovnávacej analýzy

13. 02. 2018

Dňa 13. februrára 2018 prijal splnomocnenec vlády SR Martin Giertl na pôde nášho úradu zástupcov vedecko-výskumného ústavu ACCENDO - Centrum pre vedu a výskum, ktorí sú Ministerstvom vnútra Českej republiky poverení realizáciou porovnávacej štúdie o riadení dobrovoľníctva v Európskej únii a prípravou návrhu Koncepcie dobrovoľníctva v Českej republike.

Accendo_stretnutieMinisterstvo vnútra Českej republiky v súčasnej dobe realizuje projekt s názvom „Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištení regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobe dobrovolnických center“, ktorý je spolufinancovaný Európskou v úniou. Hlavným výstupom projektu bude spomínaná medzinárodná porovnávacia štúdia – analýza, realizovaná v 6 európskych krajinách: na Slovensku, Poľsku, Taliansku, Nemecku, Rakúsku a Holandsku, ktorá bude zameraná na poskytnutie regionálnej dostupnosti dobrovoľníctva prostredníctvom dobrovoľníckych centier s dôrazom na systémovú podporu a rozvoj dobrovoľníckych aktivít na celom území Českej republiky.

Zástupcov vedecko-výskumného ústavu ACCENDO – Centrum pre vedu a výskum zaujímali  skúsenosti  Slovenskej republiky pri manažmente dobrovoľníctva (na štátnej, regionálnej a miestnej úrovni), aká je úloha štátu, legislatívne nastavenie (zákon o dobrovoľníctve, jeho uplatňovanie, prípadne potrebné návrhy na zmeny).  Predmetom ich záujmu bolo nastavenie financovania dobrovoľníckych aktivít, resp. či v SR existujú nejaké súvisiace grantové programy.

Veríme, že výsledná analýza poskytne inšpiratívne výstupy aj pre podporu rozvoja dobrovoľníctva na Slovensku.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]