Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. január 2021, sobota
 

Spoznajte oblasti neziskového sektora na Slovensku: Humanitárna pomoc a rozvojová spolupráca

16. 10. 2020

V rámci krátkych kapitol o všeobecne prospešných oblastiach neziskového sektora na Slovensku Vám predstavujeme ďalšiu oblasť – oblasť humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce. (PDF, 686 kB)

Jedným z kľúčových aktérov v oboch týchto oblastiach sú aj mimovládne neziskové organizácie, ktoré môžu vykonávať rôzne činnosti od fundraisingu v krajine donora, náboru dobrovoľníkov, zvyšovania povedomia o danej téme, aktivít globálneho a rozvojového vzdelávania, cez ochranu ľudských práv, ich monitoring a evaluáciu, až po priamu implementáciu projektov v partnerských krajinách. Typickou vlastnosťou pre celý sektor rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci je silná prítomnosť medzinárodného prvku.

Realizácia rozvojovej spolupráce prebieha často v kultúrne, jazykovo, geograficky, historicky a právne odlišnom prostredí.

ilustračný obrázok humantárna pomoc


Úrad splnomocnenca Vám prináša krátke kapitoly o všeobecne prospešných oblastiach neziskového sektora na Slovensku, ktoré zadefinoval Zákon o registri. Dozviete sa, ako jednotlivé oblasti fungujú, kto sú ich kľúčoví aktéri, aké strategické dokumenty boli v daných oblastiach prijaté, či akým spôsobom sú financované. Kapitoly budú súčasťou finálnej analýzy národného projektu „Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti“, ktorá bude zverejnená už koncom roka.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]