Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 9. august 2022, utorok
 

Staňte sa novými kolegyňami/kolegami na úrade splnomocnenca!

19. 11. 2021

Zamestnávateľ: Ministerstvo vnútra SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Miesto výkonu práce: Bratislava, Cukrová 14
Forma zmluvného vzťahu: dočasná štátna služba do 09/2023
Termín nástupu: po absolvovaní výberového konania od 15.01.2022 a neskôr

Národný projekt: Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II.
Forma financovania: Európske štrukturálne a investičné fondy, Operačný program Efektívna verejná správa
Hlavné zameranie projektu: Podpora participatívnej tvorby verejných politík, budovanie odborných kapacít pre participatívne procesy na národnej a regionálnej úrovni.

Ponúkané pozície:

Pozícia: expertka/expert na participáciu na národnej a regionálnej úrovni
Počet obsadzovaných pozícií: 4
Popis hlavných činností: Zabezpečuje odborné práce v téme participatívna tvorba verejných politík a pomáha budovať interné kapacity verejných inštitúcií na participatívne procesy.


Pozícia: expertka/expert na analýzu služieb vo verejnom záujme

Počet obsadzovaných pozícií: 2
Popis hlavných činností: Analyzuje poskytovanie služieb vo verejnom záujme v partnerstvách verejnej správy a MNO a navrhuje kroky na posilnenie a rozšírenie možností MNO poskytovať tieto služby.

Na výberové konanie sa môžete prihlásiť do 20.12.2021 cez stránku:

https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/32865 !


Pozícia: expertka/expert na otvorené vládnutie

Počet obsadzovaných pozícií: 1
Popis hlavných činností: Analyzuje zavádzanie princípov transparentnosti, integrity, zúčtovateľnosti a participácie vo verejnej správe doma aj v zahraničí.

! Na výberové konanie sa môžete prihlásiť do 03.01.2022 cez stránku:

 https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/33031 !

Pozícia: expertka/expert na sieťovanie a spoluprácu mimovládnych neziskových organizácií

Počet obsadzovaných pozícií: 2
Popis hlavných činností: Spracuváva databázu MNO, mapuje a sieťuje aktívnych aktérov z prostredia MNO v dôrazom na ich zapojenie do participatívnych procesov tvorby verejných politík.

! Na výberové konanie sa môžete prihlásiť do 03.01.2022 cez stránku:
 https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/33029 !

Pozícia: analytik/metodik na prierezové činnosti

Počet obsadzovaných pozícií: 1
Popis hlavných činností: Zabezpečuje zber kvalitatívnych/kvantitatívnych dát a ich interpretáciu a spracovanie návrhov, zameraných na participatívne procesy na úrovni štátnej správy a VÚC.


Pozícia: analytička/analytik pre legislatívu

Počet obsadzovaných pozícií: 1
Popis hlavných činností experta: Analyzuje, ako sa v praxi využívajú platné nástroje participácie – predbežná informácia, správa o účasti verejnosti na tvorbe právnych predpisov, verejné vypočutie.


Pozícia: manažérka/manažér publicity

Počet obsadzovaných pozícií: 1
Popis hlavných činností: Zabezpečuje informačné a komunikačné aktivity spojené s propagáciou projektu.

Všeobecné podmienky:

Od uchádzačiek/uchádzačov očakávame vysokú samostatnosť v práci, tvorivý prístup k hľadaniu inovatívnych riešení, pozitívne vnímanie pôsobenia mimovládnych neziskových organizácií a znalosť ich prostredia, pozitívny vzťah k aktívnej účasti verejnosti na správe vecí verejných. Požadujeme ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, analytické myslenie, dobrý ústny aj písomný prejav, znalosť anglického jazyka vítaná, na niektorých pozíciách podmienkou.
Ponúkame priateľský kolektív, príjemnú atmosféru, vysoko kreatívne prostredie, veľký priestor na samorealizáciu, finančné ohodnotenie (hlavný štátny radca – tarifa 1.178,50 + osobné ohodnotenie v závislosti od praxe a schopností až do výšky 80%)

Bližšie informácie

Skarlet Ondrejčáková: skarlet.ondrejcakova (at) minv.sk, +421 905 898 901
V prípade záujmu prosíme zaslať životopis a motivačný list.

Oficiálne výberové konanie bude vypísané v priebehu decembra 2021.

 

obrazok inzeratu

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]