Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. máj 2020, pondelok
 

Stretávame sa s registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami na Slovensku

21. 05. 2020

V rámci plnenia úlohy č. 11 Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2019 – 2020 (PDF, 523 kB), ktorá znie Vypracovať analýzu stavu účelových zariadení cirkví a náboženských spoločností a ďalších subjektov zriadených cirkvami a náboženskými spoločnosťami, ktoré vykonávajú obdobné činnosti ako mimovládne neziskové organizácie, sa ÚSV ROS postupne stretáva s jednotlivými registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami v Slovenskej republike. Na stretnutiach predstavuje zástupcom cirkví a náboženských spoločností obsah a cieľ úlohy a informuje sa, aké aktivity podobné aktivitám MNO jednotlivé cirkvi a náboženské spoločnosti robia pre spoločnosť na Slovensku a akými spôsobmi sa angažujú vo veciach verejného záujmu.

Cirkvi a náboženské spoločnosti vnímame ako neoddeliteľnú súčasť občianskej spoločnosti na Slovensku. Zistené informácie o aktivitách cirkví a náboženských spoločností nám poslúžia ako dôležitý doplnok k Výskumu MNO a OS, ktorý ÚSV ROS realizuje v rámci Národného projektu Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti, a zároveň ako východisko pre tvorbu novej Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2021 - 2030 či lepšie nastavovanie verejných politík. Je v našom záujme čo najlepšie poznať fungovanie cirkví a náboženských spoločností, ich účelových zariadení a ďalších subjektov zriadených cirkvami a náboženskými spoločnosťami, a tým doplniť obraz o aktéroch a aktivitách občianskej spoločnosti na Slovensku.

Doteraz sme sa stretli s Cirkvou bratskou, Cirkvou adventistov siedmeho dňa, Evanjelickou cirkvou augsburského vyznania a Bratskou jednotou baptistov. Postupne sa plánujeme stretnúť aj so zvyšnými registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami. Veľmi sa tešíme na spoluprácu!

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]