Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. september 2020, sobota
 

Stretnutie občianskej spoločnosti pred ministerskou radou OBSE

05. 12. 2019

Fotografia z paralelnej konferencie občianskej spoločnosti pred ministerskou radou OBSEPri príležitosti ukončenia predsedníctva SR v OBSE sa v Bratislave konala ministerská rada. Tomuto stretnutiu predchádzala už po deviaty rok v poradí konferencia pre občiansku spoločnosť (OSCE Parallel Civil Society Conferences), zameraná na vybranú ľudskoprávnu tému. Tento rok bolo ústredným motívom konferencie, ktorej sa okrem predstaviteľov a predstaviteliek mimovládnych neziskových organizácií, aktivistov a aktivistiek z rôznych kútov sveta zúčastnili aj zástupkyne ÚSV ROS, právo na slobodu zhromažďovania.

Počas celodennej konferencie odznela prezentácia výstupného dokumentu k práve na slobodu zhromažďovania, tzv. Bratislavská deklarácia, ktorá bola prezentovaná aj na ministerskom stretnutí. Následne zazneli príbehy s potlačovaním práva na slobodu zhromažďovania v rôznych častiach sveta, počas ktorých sa mohli zúčastnení podeliť aj o svoje skúsenosti.

Súčasťou konferencie bola tradičná panelová diskusia o stave ľudských práv v usporiadateľskej krajine – o situácií na Slovensku diskutovali Ján Orlovský (Nadácia otvorenej spoločnosti), Milan Šagát (Via Iuris), Martin Suchý (Nadácia Zastavme korupciu) a Michal Davala (advokát, ktorý sa venuje medzinárodnej aj národnej ochrane ľudských práv). Diskusiu moderoval Kálmán Petőcz. 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]