Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. január 2022, štvrtok
 

Systém riadenia spolupráce a partnerstva so zástupcami občianskej spoločnosti pri príprave, implementácii a monitoringu fondov EÚ v programovom období 2021 – 2027

01. 12. 2021

V súlade s Uznesením vlády SR č. 360 z 21. augusta 2019 k Akčnému plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2019 - 2020 pripravil Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len „ÚSVROS“) v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Systém riadenia spolupráce a partnerstva so zástupcami občianskej spoločnosti pri príprave, implementácii a monitoringu fondov EÚ v programovom období 2021 - 2027 (PDF, 528 kB) (ďalej len „systém partnerstva“), ktorý nastavuje základný rámec pre spoluprácu a partnerstvo so zástupcami občianskej spoločnosti, v súlade s Delegovaným nariadením Komisie (EÚ) o európskom kódexe správania pre partnerstvo v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Cieľom tohto systému partnerstva je zabezpečiť kvalitné nastavenie procesov na všetkých úrovniach riadenia a implementácie tak, aby účasť zástupcov občianskej spoločnosti na príprave, riadení a implementácii fondov EÚ bola efektívna, transparentná a postavená na jasných pravidlách.

Tento rámcový dokument vymedzuje pôsobnosť a vzťahy subjektov vstupujúcich do riadenia systému partnerstva a spolupráce so zástupcami občianskej spoločnosti, zohľadňujúc spôsoby a mieru zapojenia zástupcov občianskej spoločnosti do procesov prípravy, implementácie a monitorovania fondov EÚ v programovom období 2021 – 2027.

Systém partnerstva nadväzuje v nevyhnutnom rozsahu  na systém riadenia implementácie fondov EÚ ako východiskového riadiaceho dokumentu pre jeho zavedenie. Jeho účinnosť sa začína schválením systému riadenia implementácie fondov EÚ.

Systém riadenia spolupráce a partnerstva podporila Rada vlády SR pre MNO a dňa 15. novembra 2021 tento dokument podpísala ministerka Veronika Remišová. Ministerka sa vyjadrila, že nastavenie systémových pravidiel realizovania spolupráce medzi verejným sektorom a občianskou spoločnosťou je najlepším krokom k zvýšeniu kvality vzájomnej spolupráce a tým zlepšovania efektívnosti a transparentnosti programovania implementácie fondov EÚ v Slovenskej republike.

ÚSVROS sa bude počas nového programového obdobia snažiť vytvárať podmienky na to, aby bol tento systém aplikovaný do čo najvyššej miery.


Systém riadenia spolupráce a partnerstva so zástupcami občianskej spoločnosti pri príprave, implementácii a monitoringu fondov EÚ v programovom období 2021 – 2027 (PDF, 528 kB)

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]