Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. december 2022, sobota
 

Trojdňový maratón, alebo Na spolupráci záleží

21. 11. 2022

V dňoch 7. až 9. novembra 2011 Úrad splnomocnenenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti zrealizoval v priestoroch Novej Cvernovky v Bratislave  trojdňové podujatie s názvom Na spolupráci záleží.

Podujatie sa skladalo z dvoch častí dvojdňovej pracovnej konferencie zástupcov mimovládnych neziskových organizácií (MNO) a občianskej spoločnosti  (7. – 8. november 2022) a Dňa otvoreného vládnutia (9.november 2022).

PRACOVNÁ KONFERENCIA ZÁSTUPCOV MNO A OS

Pracovnej konferencie Na spolupráci záleží sme organizovali v spolupráci s Komorou MNO. Zúčastnilo vyše dvesto zástupcov z prostredia MNO a občianskej spoločnosti. Cieľom podujatia bolo vytvoriť priestor pre dialóg s vrcholovými predstaviteľmi vlády SR , podmienky pre sieťovanie účastníkov a ich diskusiu v pracovných skupinách.

Konferencia otvorila témy:

  • modely financovania MNO,
  • dobrovoľníctvo v čase krízy,
  • kultúrne vojny a občianska spoločnosť ,
  • participácia zástupcov MNO a dialóg so štátom,
  • prínosy a rola MNO v čase krízy,
  • nové programovacie obdobie – program Slovensko a priestor pre MNO.

Rovnako konferencia hľadala odpovede na otázky:

  • Ako by mala prebiehať diskusia o zložitých témach vo vnútri sektoru?
  • Ako by mali vyzerať štruktúry zastupujúce MNO voči verejnej správe?
  • Aká je úloha občianskych organizácií v demokracii?

Výstupom z konferencie je Vyhlásenie predstaviteliek a predstaviteľov občianskych organizácií z celoštátnej konferencie  „Na spolupráci záleží“ (PDF, 49 kB), ktoré je ukončené výzvou na najvyšších ústavných predstaviteľov a predstaviteľky, politických a spoločenských lídrov a líderky, zástupcov a zástupkyne podnikateľského sektora, ako aj predstaviteľov a predstaviteľky cirkví. Účastníci a účastníčky konferencie sa tiež zhodli na potrebe viacerých konkrétnych krokov v oblasti ďalšieho rozvoja občianskej spoločnosti (PDF, 53 kB), podpory dobrovoľníctva, participácie a financovania sociálnych služieb, charitatívnej činnosti a humanitárnej pomoci, ale aj ochrany a tvorby životného prostredia, ochrany ľudských práv, neformálneho vzdelávania, rozvojovej práce v marginalizovaných komunitách a ďalších dôležitých oblastí, ktorým sa organizácie občianskej spoločnosti dlhodobo venujú. Konkrétne v oblastiach: EÚ fondov, nových finančných nástrojov, humanitárnej pomoci, participácie a dobrovoľníctva v čase krízy. 

Konferenciu sme financovali z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom operačného programu Efektívna verejná správa a národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík 2.

Viac informácií o programe a výstupoch z konferencie, vrátane vybraných záznamov z diskusií, prezentácií, krátkych videí a fotoreportáže z podujatia nájdete na tomto mieste.  

DEŇ OTVORENÉHO VLÁDNUTIA

Úrad splnomocnenca ako koordinátor členstva vlády SR v medzinárodnej Iniciatíve pre otvorené vládnutie (z angl. Open Government Partnership, OGP) priniesol na konferenciu otvorené vládnutie v stredu, 9. novembra. Ze deň sme prešli aktuálnymi témami, ktoré pokrýva najnovší Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie prijatý vládou SR v júli 2022 ako sú konečný užívateľ výhod či participácia na legislatívnom procese, ale otvorili sme aj širšiu tému pojmu zúčtovateľnosť v otvorenom vládnutí či výhody členstva našej krajiny v tejto iniciatíve. Deň sme ukončili zaujímavou diskusiou o spolupráci medzi mimovládnymi neziskovými organizáciami a vládou SR v kontexte vojny na Ukrajine. 

Podrobnejšie informácie o Dni otvoreného vládnutia nájdete na tomto mieste. 

Galéria z konferencie

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]