Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. október 2020, štvrtok
 

Úrad splnomocnenca hľadá skúseného vedúceho výskumného tímu

29. 09. 2015

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti hľadá skúseného výskumníka do národného projektu v Bratislave, s názvom Podpora partnerstva a dialógu medzi verejnou správou, občanmi a mimovládnymi neziskovými organizáciami na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni v oblasti participatívnej tvorby verejných politík“. Viac o pripravovanom projekte tu.

Váš profesionálny životopis spolu s Vašim stručným návrhom dizajnu výskumu (tzn. výskumné otázky, navrhovaná metodológia, výskumná vzorka, spôsob zbierania a vyhodnocovania dát, počet členov výskumného tímu, a i.) zašlite do 16.10. 2015 na adresu iveta.fercikova@minv.sk.

Informácie o pracovnom mieste

Názov pozície  - výskumný pracovník (expert) v rámci realizácie národného projektu ÚSV ROS „Podpora partnerstva a dialógu medzi verejnou správou, občanmi a mimovládnymi neziskovými organizáciami na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni v oblasti participatívnej tvorby verejných politík“

Miesto práce – Bratislava

Druh pracovného úväzku – plný úväzok

Popis pracovných povinností:

 • Odborne zastrešuje prípravu a realizáciu výskumu v oblasti občianskej participácie na Slovensku a v zahraničí.
 • Navrhuje dizajn a metódy kvalitatívneho výskumu, metodologicky zastrešuje prípravu a realizáciu zisťovacích a výskumných metód a nástrojov.
 • Orientuje sa v dynamike cieľovej skupiny, preto dokáže podľa potreby upraviť alebo zmeniť metódu práce na typ, ktorý by vhodne reagoval na jej potreby.
 • Zbiera, vyhodnocuje, interpretuje kvalitatívne a kvantitatívne dáta v súlade s metodológiou výskumu. Zbiera dáta aj v teréne.
 • Po ukončení primárneho výskumu spracúva výstupy výskumu do analytického dokumentu pre rôzne cieľové skupiny.
 • Spolupracuje pri tvorbe obsahu príručky a e-learningového kurzu.
 • Vytvára metodiky efektívneho zapájania verejnosti do tvorby verejných politík a hodnotí vybrané procesy tvorby verejných politík.
 • Spolupracuje s členmi výskumného, projektového tímu a partnermi národného projektu.
 • Zúčastňuje sa pravidelných pracovných stretnutí v súvislosti s plynulým riadením národného projektu.
 • Odborná znalosť problematiky občianskej participácie podmienkou.

 Termín nástupu

 • Na plný úväzok dňom podpisu zmluvy o národnom projekte (predpoklad 01/2016), predtým spoluúčasť na príprave projektu formou DVP.

 Požiadavky na zamestnanca

 • Minimálne požadované vzdelanie - vysokoškolské II. stupňa.
 • Minimálne 5 ročná profesionálna skúsenosť s realizáciou výskumov v oblasti spoločenských vied.
 • Počítačové zručnosti.
 • Schopnosť pracovať v tíme.
 • Výborný písomný prejav.
 • Profesionálna skúsenosť s prácou v treťom sektore výhodou.

 Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • Čestnosť, zodpovednosť, pozitívny prístup, flexibilita a nestrannosť.
 • Osobné nasadenie, odolnosť voči stresu.
 • Stotožnenia sa s víziou projektu a znalosť témy projektu.
 • Precíznosť, dôslednosť a zmysel pre detailnosť.
 • Komunikatívnosť, reprezentatívnosť.
 • Schopnosť riešiť situácie, výborné  analytické a kritické myslenie.

 Stručná charakteristika inštitúcie

 • ÚSV ROS zabezpečuje a koordinuje tvorbu legislatívy, iniciatív a stratégií, ktoré sa prioritne zameriavajú na posilnenie postavenia občanov a mimovládnych neziskových organizácií voči štátu a orgánom verejnej správy, podporuje aktivity, ktoré zvyšujú participáciu občanov a MNO na tvorbe a implementácii verejných politík, spoludefinuje pravidlá financovania MNO, iniciuje tvorbu nástrojov na zvýšenie transparentnosti vládnutia na Slovensku a prístupu občanov a MNO k správe vecí verejných.
 • Sme mladý pracovný kolektív, v ktorom prevláda príjemná, priateľská atmosféra.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]