Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. február 2024, streda
 

Úradný spravodaj 01. - 17. júla 2020

17. 07. 2020

Čím žije úrad splnomocnenca tento týždeň?

COVID-19: MV SR nebude neziskovky sankcionovať za nepredloženie výročnej správy v zákonnom termíne

15.07.2020

Ministerstvo vnútra SR oznamuje, že v nadväznosti na niektoré mimoriadne opatrenia prijaté v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nebude vyvodzovať administratívnoprávnu zodpovednosť voči neziskovým organizáciám za neuloženie  výročnej správy do registra účtovných závierok do 15. júla 2020. <čítajte viac>

Je možné z nových fondov EÚ podporiť komplexné riešenia pre integráciu marginalizovaných komunít?

13.07.2020

Vo štvrtok 9. júla 2020 sme v Banskej Bystrici v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom zorganizovali workshop Komplexná podpora integrácie MRK z prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov EÚ. Workshopu sa zúčastnila splnomocnenkyňa vlády SR pre marginalizované komunity, zástupcovia Ministerstvá práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva vnútra SR, zástupcovia banskobystrického, prešovského a košického samosprávneho kraja a zástupcovia mimovládnych neziskových organizácií a sociálnych podnikov z regiónu. <čítajte viac>

Pozývame vás na záverečnú konferenciu Národného projektu Participácia: NP Parti After Party

10.07.2020

Vážené priateľky, vážení priatelia,

nenechajte si ujsť záverečnú konferenciu Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti k národného projektu "Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík (NP PARTI)", ktorá bude realizovaná formou letnej ochutnávky tém a výstupov, ktoré národný projekt otvoril a priniesol. <čítajte viac>

Splnomocnenec vlády diskutoval s riaditeľom odboru prevencie korupcie na Úrade vlády

09.07.2020

Dňa 6. júla 2020 sa splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl spoločne so zástupcami úradu stretol s riaditeľom odboru prevencie korupcie na Úrade vlády SR Petrom Kovaříkom. Na stretnutí prebehla diskusia o spoločných témach, na ktorých ÚSV ROS s odborom prevencie korupcie spolupracuje. Tieto témy majú spoločného menovateľa otvorené vládnutie a posilňovanie transparentnosti a zahŕňajú napríklad  zverejňovanie majetkových priznaní verejných činiteľov, či  efektívnosť, účelnosť a transparentnosť poskytovaných dotácií z verejných zdrojov. <čítajte viac>

Otvorené vzdelávacie zdroje: Splnomocnenec sa stretol so štátnou tajomníčkou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

08.07.2020

Dňa 3. júla 2020 sa splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl spoločne so zástupkyňami úradu stretol so štátnou tajomníčkou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Monikou Filipovou k téme otvorené vzdelávacie zdroje. Úrad splnomocnenca rozvíja tému otvorené vzdelávacie zdroje v spolupráci s ministerstvom školstva prostredníctvom Iniciatívy pre otvorené vládnutie a jej akčných plánov od roku 2015. <čítajte viac>

Eurofondy a otvorené vládnutie: Podporujeme medzisektorové partnerstvá

07.07.2020

Cez Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie podporujeme aj posilnenie otvoreného vládnutia v rámci prípravy, implementácie a monitoringu Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2021 - 2027. V rámci úlohy č. 21 vyplývajúcej z Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2020 – 2021 sme sa zamerali na zvyšovanie povedomia verejnej správy o pridanej hodnote medezisektorových partnerstiev počas prípravy strategických dokumentov, ako aj počas implementácie projektov a poskytovaní verejne prospešných služieb. <čítajte viac>

Hlavné výzvy otvorených vzdelávacích zdrojov: šírenie povedomia a podpora tvorby

06.07.2020

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) pravidelne diskutuje s predstaviteľmi MŠVVaŠ SR, s jeho priamo riadenými organizáciami a predstaviteľmi občianskej spoločnosti a akademickej obce o téme otvorených vzdelávacích zdrojov na Slovensku. Ambíciou ÚSV ROS v tejto téme bolo a stále je docieliť, aby vzdelávacie zdroje, ktoré vznikajú z verejných zdrojov, boli dostupné verejnosti bez akýchkoľvek bariér. ÚSV ROS v tejto téme dlhodobo prostredníctvom úloh z akčných plánov Iniciatívy pre otvorené vládnutie motivuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  (MŠVVaŠ SR), aby vytvorilo centrálny repozitár pre otvorené vzdelávacie zdroje, ktoré budú voľne dostupné všetkým žiakom, študentom a rodičom a podporovalo aktívnych pedagógov, mimovládne neziskové organizácie alebo iných aktérov, aby tvorili otvorené vzdelávacie zdroje voľne dostupné všetkým bez rozdielu. <čítajte viac>

V Banskej Bystrici o financovaní rozvoja občianskej spoločnosti z nových fondov EÚ

03.07.2020

V utorok, 30. júna 2020 sa v Banskej Bystrici konalo úvodné stretnutie pracovnej skupiny k financovaniu rozvoja občianskej spoločnosti z nových fondov EÚ. Úrad splnomocnenca prijal úlohu gestora tejto témy. V súčasnej dobe prebieha príprava nového programového obdobia eurofondov na roky 2021 – 2027  aj na regionálnej úrovni. Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) taktiež pripravuje svoju Integrovanú územnú stratégiu (IÚS), na základe ktorej sa budú pripravovať a vyberať nové eurofondové projekty v kraji. <čítajte viac>

Dokončili sme sériu stretnutí s cirkvami a náboženskými spoločnosťami

02.07.2020

Počas posledných júnových dní sme absolvovali stretnutia s poslednými tromi registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami na Slovensku. 16. júna sme navštívili zástupcov Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR, následne sme v priestoroch nášho úradu privítali biskupa a 1. zástupcu biskupa Apoštolskej cirkvi a na záver sme zrealizovali stretnutie s Náboženskou spoločnosťou Jehovovi svedkovia. <čítajte viac>

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]