Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. február 2024, streda
 

Úradný spravodaj 01. - 19. júna 2020

19. 06. 2020

Čím žije úrad splnomocnenca tento týždeň?

Vycestovali sme za cirkvami a náboženskými spoločnosťami v rámci plnenia úlohy Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2019 – 2020

19.06.2020

Ako sme už niekoľkokrát informovali, ÚSV ROS sa postupne stretáva s predstaviteľmi jednotlivých cirkví a náboženských spoločností. Tento raz sme vycestovali na východ Slovenska, kde sme sa v Prešove stretli so zástupcami Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku a tiež Pravoslávnej cirkvi na Slovensku. Následne sme v Košiciach navštívili riaditeľa Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní v Slovenskej republike. Na stretnutie s Reformovanou kresťanskou cirkvou sme vycestovali do Komárna a následne sme u nás na úrade privítali zástupcu Kresťanských zborov na Slovensku. <čítajte viac>

Transparentnejšia prokuratúra: návrh zákona v medzirezortnom pripomienkovom konaní

16.06.2020

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky dňa 11. júna 2020 predložila do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa najmä mení voľba generálneho prokurátora a posilňuje transparentnosť výberových a disciplinárnych konaní prokurátorov. Návrh je zverejnený na právnom a informačnom portáli Slov-Lex pod číslom LP/2020/206. Verejnosť môže svoje pripomienky k návrhu zákona podávať v lehote do 1. júla 2020. <čítajte viac>

Analýza zverejnených datasetov ústredných orgánov štátnej správy dostupná na pripomienkovanie

11.06.2020

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti vypracoval v poradí štvrtú Analýzu zverejňovania datasetov verejnej správy.

Analýza vychádza z plnenia úlohy B. 10 Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017 – 2019, schváleného uznesením vlády SR č. 104/2017, ktorá znie „vypracovať analýzu zverejňovania datasetov ústredných orgánov štátnej správy na portáli otvorených dát a predložiť ju na zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie.“ Nadväzuje na minuloročnú analýzu, ktorá je dostupná na tomto mieste. <čítajte viac>

Stretli sme sa s ďalšími cirkvami a náboženskými spoločnosťami pôsobiacimi na Slovensku

10.06.2020

ÚSV ROS pokračuje v rámci plnenia úlohy č. 11 Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2019 – 2020 v stretnutiach s registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami. V priestoroch nášho úradu sme privítali biskupa Cirkvi československej husitskej na Slovensku Jana Hradila. Následne sme navštívili Evanjelickú cirkev metodistickú, kde sme sa stretli so superintendentom Štefanom Rendošom, a vycestovali sme aj do Nitry na stretnutie so Starokatolíckou cirkvou na Slovensku. <čítajte viac>

Hodnotíme, aké informácie poskytuje Modul dotačných schém

09.06.2020

Portál Modul dotačných schém vznikol v decembri 2015 ako špecifická webová aplikácia na Ústrednom portáli verejnej správy http://www.slovensko.sk/ na základe úlohy Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2012 – 2013. Jeho ambíciou bolo poskytovať informácie o všetkých programoch, výzvach, žiadostiach a projektoch, využívajúcich štrukturálne fondy, Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), Nórsky finančný mechanizmus, Švajčiarsky finančný mechanizmus a ďalšie dotačné rezortné schémy využívané v podmienkach SR na jednom mieste. <čítajte viac>

Druhá mimoriadna výzva programu Horizont 2020 spojená s COVID-19

03.06.2020

Európska komisia zverejnila druhú výzvu na podávanie projektových návrhov v rámci Spoločenskej výzvy „Zdravie, demografické zmeny a kvalita života“ programu Horizont 2020. EK zmobilizovala ďalších 122 miliónov eur zo svojho výskumného a inovačného programu Horizont 2020 na naliehavo potrebný výskum nového koronavírusu. Nová výzva na podávanie projektových návrhov prispieva k naplneniu prísľubu Komisie investovať 1,4 miliardy eur do boja proti novému typu koronavírusu v rámci Globálnej reakcie na prebiehajúcu pandémiu ochorenia COVID-19. <čítajte viac>

Návšteva splnomocnenca vlády v sídle Správy štátnych hmotných rezerv SR

02.06.2020

Dňa 25. mája 2020 sa splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl stretol s podpredsedníčkou Správy štátnych hmotných rezerv SR Ing. Zuzanou Šubovou. Splnomocnenec prezentoval agendu Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a dal do pozornosti Výzvu na predkladanie žiadostí o spoluprácu na realizácii pilotnej schémy Budovanie kapacít pre oblasť participatívnej tvorby verejných politík v prostredí ústredných orgánov štátnej správy, do ktorej bolo možné sa zapojiť s pripravovanými verejnými politikami. <čítajte viac>

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]