Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. február 2024, streda
 

Úradný spravodaj 03. - 07. február 2020

07. 02. 2020

Čím žije úrad splnomocnenca tento týždeň?

Diskusia o prvotných výstupoch národného projektu Výskum MNO a OS

07.02.2020

Dňa 5. februára 2020 sa v priestoroch Národného osvetového centra konala diskusia o prvotných výstupoch národného projektu Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti.

V úvode podujatia vystúpili odborníci spolupracujúci na projekte, Michal Vašečka, Zora Bútorová, Jana Feherpataky-Kuzmová, Veronika Fishbone Vlčková a Alžbeta Brozmanová Gregorová, ktorí na základe prvotných zistení z prieskumu verejnej mienky, fokusových skupín a zberu socioekonomických dát hovorili o stave občianskej spoločnosti na Slovensku. Z realizácie fokusových skupín a prieskumu verejnej mienky vyplynulo, že v našej spoločnosti stále prevláda pozitívna emócia voči mimovládnym neziskovým organizáciám, keďže občania vnímajú predovšetkým ich užitočnosť. Fokusové skupiny tiež ukázali, že prevláda optimizmus a silná viera v pozitívnu spoločenskú zmenu, čo je spojené predovšetkým s vývojom po vražde novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. <čítajte viac>

Zúčastnili sme sa oceňovania najaktívnejších dobrovoľníkov mesta Nitra za rok 2019 – Srdce na dlani

06.02.2020

29. januára 2020 sa v priestoroch Nitrianskej synagógy uskutočnilo oceňovanie najaktívnejších dobrovoľníkov a dobrovoľníčok mesta Nitra za rok 2019 – Srdce na dlani. Záštitu nad týmto podujatím prevzal už po druhý raz splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl.

Ocenenie získali dobrovoľníci a dobrovoľníčky v 7 kategóriách:

  • dobrovoľníctvo v sociálnej a zdravotnej oblasti,
  • dobrovoľníctvo v oblasti výchovy a vzdelávania,
  • dobrovoľníctvo v oblasti umenia a kultúry,
  • dobrovoľníctvo v oblasti práce s deťmi a mládežou,
  • dobrovoľníctvo v oblasti športu,
  • dobrovoľník/dobrovoľníčka do 18 rokov,
  • škola priateľská k dobrovoľníctvu. <čítajte viac>

Filozofická fakulta UK ponúka priestor pre šírenie výsledkov projektu NP PARTI v rámci nového predmetu

05.02.2020

Analýza toho ako a koho vzdelávať v oblasti participatívnej tvorby verejných politík, ako a kde budovať kapacity, ukázala, že jedným z kľúčových prostredí pre šírenie výsledkov a výstupov národného projektu Podpora partnerstva a dialógu pre oblasť participatívnej tvorby verejných politík (NP PARTI), je akademický sektor a priestor vysokých škôl.

V januári 2020 sme podpísali s  Filozofickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave Memorandum o vzájomnej spolupráci pri príprave a implementácii vzdelávacích predmetov a pri príprave a realizácii výskumných alebo odborných aktivít. V spolupráci s FiFUK v Bratislave pripravujeme uvedenie nového predmetu s názvom „Verejná politika na Slovensku“, ktorého cieľom je poskytnúť študentom relevantné poznatky týkajúce sa aktuálne dominujúcich konceptov spravovania vecí verejných, ktorými sú otvorené vládnutie, dobré spravovanie a participatívna tvorba verejných politík. <čítajte viac>

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]