Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. február 2024, streda
 

Úradný spravodaj 09. - 13. december 2019

13. 12. 2019

Čím žije úrad splnomocnenca tento týždeň?

V4 Good Government Forum

12. 12. 2019

Dňa 4.-5. decembra sa v Luhačoviciach konalo V4 Good Government Forum. Konferencia, ktorú organizovalo Ministerstvo vnútra Českej republiky v rámci českého predsedníctva Vyšehradskej štvorky, bola venovaná novým trendom vo verejnej správe. Účastníci konferencie si vymenili skúsenosti z oblasti využívania digitálnych nástrojov vo verejnej správe, modernizácie úradov, nových prístupov v komunikácii s občanmi a sprístupňovaní verejných služieb. Okrem členov V4 boli prítomní aj zástupcovia zo Slovinska a Rakúska. <čítajte viac>

Z denníkov analytiky - December 2019

11. 12. 2019

Spoločné podujatie Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a Centra podpory regionálneho rozvoja okresu Bardejov, ktoré sa konalo 5. decembra 2019 na Floriho chate v katastri obce Zlaté, otvorilo tému budovania komunít v prostredí malých obcí s využitím nástrojov participatívneho rozpočtovania na úrovni obcí, ako aj na úrovni základných škôl. Diskusia so zástupcami miestnej územnej samosprávy, prevažne so starostami a starostkami, ako aj zástupcami centier podpory regiónu zo Stropkova, Svidníka a Medzilaboriec, predstaviteľmi mimovládnych organizácií v regióne, otvorila zaujímavú tému ako participatívny rozpočet v prostredí malých obcí v regióne využiť ako nástroj podpory mladých ľudí a podpory aktívneho občianstva u mladých. <čítajte viac>

Ministerstvo spravodlivosti SR sa prihlásilo k princípom zverejňovania údajov o konečných vlastníkoch

11. 12. 2019

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky sa prihlásilo k plneniu princípov zverejňovania údajov o konečných užívateľoch výhod (konečných vlastníkoch), ktoré vypracovala skupina krajín presadzujúcich posilnenie transparentnosti konečných užívateľov výhod. 

Skupinu vedúcich krajín (Beneficial ownership leadership group) založila Veľká Británia spoločne s organizáciou Open Ownership. Dodnes vyjadrilo záujem pripojiť sa k tejto skupine osem krajín, vrátane Slovenska. Cieľom skupiny je posunúť celosvetové štandardy v prospech transparentnosti konečných užívateľov výhod. <čítajte viac>

Splnomocnenec opäť prevzal záštitu nad oceneniami pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky Srdce na dlani

10. 12. 2019

Už v poradí druhý rok prevzal splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl záštitu nad odovzdávaním ocenení pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky Srdce na dlani 2019.

Srdce na dlani oceňuje dobrovoľníkov a dobrovoľníčky (jednotlivcov aj kolektívy) a ich projekty, ktoré vykonávajú bez nároku na finančnú odmenu v prospech iných. Ocenení venovali svoj čas v prospech aktivít v rôznych oblastiach spoločenského života - rozvíjajú komunity, chránia životné prostredie, venujú sa kultúre či výchove a vzdelávaniu. Ocenenie Srdce na dlani vyzdvihuje aj  koordinátorov a koordinátorky dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ako aj výnimočný čin alebo iný prejav solidarity a motivovania k službe pre druhých. <čítajte viac>

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]