Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. február 2024, streda
 

Úradný spravodaj 13. - 24. január 2020

24. 01. 2020

Čím žije úrad splnomocnenca tento týždeň?

Pozvánka na prezentáciu prvých výstupov projektu Výskum mimovládnych neziskových organizácií a občianskej spoločnosti

23.01.2020

Milé priateľky, milí priatelia,

srdečne vás pozývame na Diskusiu o prvotných výstupoch národného projektu Výskum MNO a OS, ktorá sa bude konať dňa 5. februára 2020 (v stredu) od 9:00 hod. v budove Národného osvetového centra (V-Klub) na Námestí SNP č. 12 v Bratislave.

Tešiť sa môžete na prezentáciu prvotných výstupov národného projektu „Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti“ (Výskum MNO a OS). Nasledovať bude diskusia k prezentovaným výstupom a zber podnetov z prostredia mimovládnych organizácii a občianskej spoločnosti. <čítajte viac>

Národný lesnícky program bude tvorený participatívne so zapojením občianskej spoločnosti

17.01.2020

Dňa 9. januára 2020 sme sa stretli s predstaviteľmi Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ohľadom participatívnej tvorby nového Národného lesníckeho programu Slovenskej republiky na roky 2021 – 2030 (NLP). MPRV SR tvorí NLP participatívne v spolupráci so zástupcami občianskej spoločnosti v rámci napĺňania úlohy č. 16 Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2020 – 2021 (PDF, 656 kB).

Na stretnutí nám sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva prezentovala Vstupnú správu k NLP (PDF, 6 MB), ktorá je zavŕšením prvej fázy tvorby NLP, a plánovaný proces tvorby stratégie. ÚSV ROS veľmi pozitívne vníma zámer vytvoriť komunikačný plán a určiť osobu manažéra komunikácie a publicity, nakoľko komunikácia je dôležitým aspektom participácie. Súčasťou vstupnej správy je aj porovnávacia analýza v medzinárodnom kontexte, ktorá ilustruje tvorbu národných lesníckych programov v iných krajinách. <čítajte viac>

Pracovná skupina zameraná na tvorbu novej Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2021 – 2030 pokračuje vo svojej práci

16.01.2020

Od ostatného stretnutia pracovnej skupiny pre tvorbu novej KROS ubehol presne mesiac a pracovná skupiny sa 9. januára 2020 stretla po tretí krát. Splnomocnenec v úvode privítal členov pracovnej skupiny a zaželal im všetko dobré v novom roku.

Ku koncu roka 2019 bol zo strany USV ROS zaslaný všetkým členom pracovnej skupiny vypracovaný materiál, v ktorom boli doterajšie jednotlivé návrhy základných okruhov a podnetov do novej KROS rozdelené do tematických skupín a zároveň na základe toho, či boli navrhnuté v rámci pracovnej skupiny a práce ÚSV ROS alebo vznikli ako výstup z celoštátnej konferencie občianskych organizácií Orbis Civitates 2019. <čítajte viac>

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]