Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. február 2024, streda
 

Úradný spravodaj 17. - 28. február 2020

28. 02. 2020

Čím žije úrad splnomocnenca tento týždeň?

Aktualizovaný zoznam kontaktných osôb Iniciatívy pre otvorené vládnutie počas plnenia Akčného plánu na roky 2020 - 2021

28.02.2020

Dňa 12. decembra 2019 sa na pôde ÚSV ROS uskutočnilo stretnutie kontaktných osôb pre Iniciatívu pre otvorené vládnutie z jednotlivých rezortov. Hlavnou témou stretnutia bol prijatý Akčný plán Inciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2020 - 2021, predstavenie jednotlivých úloh, kontextu a očakávania napĺňania. ÚSV ROS v nadväznosti na výstupy stretnutia kontaktoval vedenia všetkých rezortov a ostatných ústredných orgánov štátnej správy so žiadosťou o potvrdenie, prípadne nomináciu nových kontaktných osôb na jednotlivých rezortoch a ostatných ústredných orgánov štátnej správy počas plnenia aktuálneho Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2020 - 2021. <čítajte viac>

Z denníkov analytiky: Február 2020

25.02.2020

17. februára 2020 sme sa zúčastnili prvej prednášky v rámci novovytvoreného predmetu Verejná politika na Slovensku, ktorý je výsledkom spolupráce Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Stretnutie so študentkami a študentmi politológie a sociológie na tému Inštitucionálne prostredie pre tvorbu verejných politík otvoril splnomocnenec Martin Giertl. <čítajte viac>

Mimovládne organizácie môžu požiadať o grant v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť

24.02.2020

Dňa 30. januára 2020 bola Európskou komisiou vyhlásená výzva ISFP-2019-AG-THB, ktorá je zameraná na financovanie nadnárodných projektov v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi. O grant v rámci tejto výzvy môžu žiadať aj mimovládne organizácie. Viac informácií k podmienkam a náležitostiam nájdete tu. <čítajte viac>

Splnomocnenec navštívil zahraničných Slovákov na tzv. Dolnej zemi

20.02.2020

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti zorganizoval v dňoch 26.-28.1.2020 stretnutia so zahraničnými Slovákmi z tzv. Dolnej zeme. Išlo o Slovákov, ktorých komunity už od 18. storočia žijú v obci Nadlak (Rumunsko), Báčsky Petrovec (Srbsko) a Slovenský Komlóš (Maďarsko). <čítajte viac>

TÝŽDEŇ OTVORENÉHO VLÁDNUTIA 2020: Staňte sa súčasťou najväčšieho podujatia k otvorenému vládnutiu na Slovensku!

19.02.2020

Milí priatelia, milé priateľky otvoreného vládnutia na Slovensku,

s radosťou vám oznamujeme, že jubilejný piaty ročník Týždňa otvoreného vládnutia sa uskutoční v dňoch 26. – 29. mája 2020 v Bratislave.

Týždeň otvoreného vládnutia 2020 bude jedinečným podujatím, ktoré ponúkne príležitosť prezentovať sa pre každého z vás. Vytvárame otvorený priestor pre zviditeľnenie úspechov aj neúspechov, ktoré sa snažia o podporu princípov otvoreného vládnutia. <čítajte viac>

Splnomocnenec sa stretol s komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím

19.02.2020

Dňa 12. februára 2020 sa splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl stretol s komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzanou Stavrovskou. Zhovárali sa o prienikoch vo svojich agendách, najmä v oblasti služieb poskytovaných mimovládnymi neziskovými organizáciami. <čítajte viac>

Pracovná skupina k plneniu úloh B.9. a B.10. Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2019 – 2020 zameraných na dobrovoľníctvo pokračuje vo svojej práci

18.02.2020

Dňa 12. februára 2020 sa už po druhýkrát stretla pracovná skupina k plneniu úloh Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2019 – 2020 venovaných dobrovoľníctvu. Cieľom daných úloh je analyzovať možné legislatívne zmeny a doplnenia Zákona o dobrovoľníctve, ale aj iných právnych predpisov týkajúcich sa dobrovoľníctva, ďalej pripraviť návrh finančného mechanizmu priamej štátnej podpory dobrovoľníckych programov, a v neposlednom rade je potrebné zakomponovať nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ, ktorými sa zakladá Európsky dobrovoľnícky zbor pre humanitárnu pomoc. <čítajte viac>

Banskobystrický rozvojový dialóg: diskutovali sme o stave regiónu a jeho rozvoji

17.02.2020

3. a 4. februára 2020 sme v spolupráci s úradom Banskobystrického kraja a pod záštitou primátora mesta Banská Bystrica v starej radnici v Banskej Bystrici diskutovali so zástupcami občianskej spoločnosti, samospráv a štátnej správy o stave a výzvach regiónu. <čítajte viac>

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]