Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. február 2024, streda
 

Úradný spravodaj 18. - 22. mája 2020

22. 05. 2020

Čím žije úrad splnomocnenca tento týždeň?

Stratégia otvorenej vedy na Slovensku: S Centrom vedecko-technických informácií SR pokračujeme v aktívnej spolupráci

22.05.2020

Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl sa dňa 20. mája 2020 stretol s novým generálnym riaditeľom Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) prof. PharmDr. Jánom Kyselovičom, CSc. Témou stretnutia bola otvorená veda a otvorený prístup k výsledkom vedy a výskumu na Slovensku, ktoré sú dlhoročnou súčasťou otvoreného vládnutia na Slovensku.

Túto tému Slovensko úspešne rozvíja aj prostredníctvom úloh z akčných plánov Iniciatívy pre otvorené vládnutie už od roku 2015. Z hľadiska otvoreného vládnutia prináša otvorený prístup k výsledkom vedy a výskumu ako aj širší koncept otvorenej vedy viac transparentnosti do nakladania s verejnými zdrojmi, ako aj viac príležitostí pre odborníkov, občiansku spoločnosť či verejnosť zapojiť sa do vedeckého výskumu. Koncept otvorenej vedy a zdieľania výsledkov výskumu je mimoriadne dôležitý v čase reakcie na celosvetovú pandémiu koronavírusu, keďže umožňuje rýchly a neobmedzený prístup k aktuálnym výskumným dátam či podporuje spoluprácu vedcov z rôznych krajín, pracujúcich v rôznych vedecko-výskumných odvetviach. <čítajte viac>

Stretávame sa s registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami na Slovensku

21.05.2020

V rámci plnenia úlohy č. 11 Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2019 – 2020, ktorá znie Vypracovať analýzu stavu účelových zariadení cirkví a náboženských spoločností a ďalších subjektov zriadených cirkvami a náboženskými spoločnosťami, ktoré vykonávajú obdobné činnosti ako mimovládne neziskové organizácie, sa ÚSV ROS postupne stretáva s jednotlivými registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami v Slovenskej republike. Na stretnutiach predstavuje zástupcom cirkví a náboženských spoločností obsah a cieľ úlohy a informuje sa, aké aktivity podobné aktivitám MNO jednotlivé cirkvi a náboženské spoločnosti robia pre spoločnosť na Slovensku a akými spôsobmi sa angažujú vo veciach verejného záujmu. <čítajte viac>

Splnomocnenec vlády sa stretol so štátnym tajomníkom Ministerstva životného prostredia SR

18.05.2020

Dňa 12. mája 2020 sa splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl stretol so štátnym tajomníkom Ministerstva životného prostredia SR Jurajom Smatanom. Diskutovali o viacerých témach, ktoré spájajú Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a rezort životného prostredia. Jednou z takých tém je participatívna tvorba aktualizácie Vodného plánu SR na roky 2021-2027. Splnomocnenec aj štátny tajomník vyjadrili presvedčenie, že spolupráca v tejto oblasti bude pokračovať, nakoľko je všetkými stranami považovaná za veľmi dobrú a konštruktívnu. <čítajte viac>

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]