Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. február 2024, streda
 

Úradný spravodaj 20. júla - 14. augusta 2020

14. 08. 2020

Čím žije úrad splnomocnenca tento týždeň?

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie vyhlásilo výzvu na pomoc mimovládnym organizáciám v boji s COVID-19

13.08.2020

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR dňa 12.8.2020 vyhlásilo výzvu na podporu aktivít, ktoré zmiernia dopady krízy spôsobenej pandémiou COVID-19. Výzva v objeme 1,1 milióna eur je určená pre mimovládne organizácie, ktoré sa venujú napríklad rozvoju sociálnych služieb, posilňovaniu vzdelávacieho zázemia a zlepšovaniu kvality života dôchodcov, zdravotne znevýhodnených a ďalších ohrozených skupín. <čítajte viac>

Podpora adaptačných opatrení z nových eurofondov: odporúčania MNO

11.08.2020

Klimatické zmeny sú závažným problémom a zároveň obrovskou výzvou pre Slovensko. Okrem výrazných spoločenských a hospodárskych zmien, ktoré znížia emisie skleníkových plynov, sa budeme musieť prispôsobiť súčasným dopadom klimatickej zmeny. Financovať adaptačné opatrenia nám majú pomôcť aj nové eurofondy. V súčasnosti prebieha príprava nového programového obdobia fondov EÚ a odborníci z radov mimovládnych organizácií pripravili pre novú vládu odporúčania pre oblasť adaptácie. <čítajte viac>

Ako zjednodušiť fondy EÚ? Pýtali sme sa aj prijímateľov aj poskytovateľov podpory z eurofondov

04.08.2020

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR začalo v júli 2020 zhromažďovať podnety od prijímateľov podpory z fondov EÚ, týkajúce sa administratívnych prekážok a problémov brániacich efektívnej realizácii projektov. Úrad splnomocnenca odpovedal na výzvu ministerstva výsledkami mapovania problémov z pohľadu sektora mimovládnych neziskových organizácií. <čítajte viac>

Občiansky sektor ukazuje, čo má zmysel podporiť z iniciatívy REACT-EÚ

03.08.2020

Odborníci z radov mimovládnych neziskových organizácií reagovali na výzvu ministerky Remišovej a v spolupráci s úradom splnomocnenca pripravili zoznam opatrení, ktoré má zmysel podporiť z iniciatívy REACT-EU.

Čo je iniciatíva REACT-EÚ?

Je to iniciatíva Európskej komisie, ktorá je súčasťou plánu obnovy EÚ v čase krízy spôsobenej epidémiou COVID-19. Iniciatíva prináša na Slovensko dodatočný finančný balík vo výške 780 mil. EUR, ktorý doplní súčasné fondy EÚ v programovom období 2014 – 2020. Cieľom iniciatívy je podpora nápravy dôsledkov krízy v súvislosti s pandémiou COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva. <čítajte viac>

Splnomocnenec vlády sa stretol so zástupcami Parlamentného inštitútu

27.07.2020

Dňa 23. júla 2020 sa splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl spolu s odborníkom ÚSV ROS na legislatívu Bystríkom Antalíkom stretli s riaditeľkou Odboru Parlamentný inštitút Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky Natáliou Švecovou a ďalšími zástupcami Parlamentného inštitútu. <čítajte viac>

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]