Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. február 2024, streda
 

Úradný spravodaj 23. - 27. marec 2020

27. 03. 2020

Čím žije úrad splnomocnenca tento týždeň?

Prieskum dopytu verejnosti po najžiadanejších datasetoch a API

25.03.2020

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti každoročne od roku 2017 vykonáva prieskum najžiadanejších datasetov, ktoré by mali byť zverejnené zo strany štátnej správy. Cieľom tejto pravidelnej úlohy je podporiť a stimulovať podnikateľské prostredie, aktivitu a kreativitu akademickej a vedeckej obce, neziskových organizácií i individuálnych občanov prostredníctvom zverejňovania potrebných a užitočných dát zo strany štátnej správy, za účelom podpory princípov otvoreného vládnutia. <čítajte viac>

Informácie ohľadom poukázania 2% z daní v kontexte súčasnej situácie s koronavírusom

24.03.2020

Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl podal podnet na Finančnú správu ohľadom termínov asignácie z podielu zaplatenej dane.

Sprostredkúvame vám vyjadrenie Ľubice Sekerkovej z Centra podpory dane:


Systém asignácie 1%, 2 %, resp. 3% z podielu zaplatenej dane zostáva v roku 2020 zachovaný ako doteraz. To znamená, že daňovníci budú môcť poukázať podiel zaplatenej dane spôsobom, ako platí vo všeobecnosti (podaním daňového priznania alebo vyhlásením). V prípade, že poskytovatelia podielu zaplatenej dane využijú možnosť posunu podania daňového priznania a zaplatenia dane za rok 2019 v lehote do 30.06.2020, uvedená situácia sa bude riešiť samostatnou legislatívou. Ubezpečujeme prijímateľov, že prostriedky im budú poukázané. <čítajte viac>

Nezávislé hodnotenie plnenia Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017 - 2019 k dispozícii na verejné pripomienkovanie

23.03.2020

Počas predchádzajúcich mesiacoch prebiehal prostredníctvom inštitútu Nezávislého hodnotiaceho mechanizmu Iniciatívy pre otvorené vládnutie hodnotenie plnenia predchádzajúceho akčného plánu (na roky 2017 - 2019). Hodnotenie je v súčasnosti dostupné na pripomienkovanie verejnosti.  

Táto správa je v angličtine aj v slovenčine momentálne dostupná na pripomienkovanie v období 14 kalendárnych dní (od 19. marca 2020 do 2. apríla 2020) na online platforme cez odkaz: https://ogp.civicomment.org/slovakia-implementation-report-2017-2019-public-comment. Pripomienky budú viditeľné aj po skončení tohto obdobia, spoločne s finálnou verziou správy. <čítajte viac>

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]