Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. február 2024, streda
 

Úradný spravodaj 27. apríl - 15. máj 2020

15. 05. 2020

Čím žije úrad splnomocnenca tento týždeň?

Hodnotíme, aké informácie poskytuje Modul dotačných schém

15.05.2020

Portál Modul dotačných schém vznikol v decembri 2015 ako špecifická webová aplikácia na Ústrednom portáli verejnej správy http://www.slovensko.sk/ na základe úlohy Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2012 – 2013. Jeho ambíciou bolo poskytovať informácie o všetkých programoch, výzvach, žiadostiach a projektoch, využívajúcich štrukturálne fondy, Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), Nórsky finančný mechanizmus, Švajčiarsky finančný mechanizmus a ďalšie dotačné rezortné schémy využívané v podmienkach SR na jednom mieste. <čítajte viac>

Sprievodca otvoreným vládnutím v čase COVID-19: Otvorené dáta

13.05.2020

Medzinárodná Iniciatíva pre otvorené vládnutie, ku ktorej sa Slovenská republika pridala v roku 2011, sa rozhodla zareagovať na celosvetovú situáciu novou kampaňou Open Response + Open Recovery.

Jej cieľom je predstaviť a podporiť rôzne aktivity, zdroje a príklady dobrej praxe vlád či občianskej spoločnosti, ktoré reagujú na svet počas trvania vírusu COVID-19 podporovaním a udržiavaním princípov otvoreného vládnutia – otvorenosti, transparentnosti, participácie či zúčtovateľnosti. Viac informácií o kampani je dostupných na webstránke ÚSV ROS. <čítajte viac>

Zverejňujeme Výzvu k spolupráci určenú pre ústredné orgány štátnej správy

29.04.2020

V súlade so schválením pokračovania národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík na 16. riadnom zasadnutí monitorovacieho výboru pre operačný program Efektívna verejná správa dňa 28.05.2019 zverejňujeme Výzvu na predkladanie žiadostí o spoluprácu na realizácii pilotnej schémy Budovanie kapacít pre oblasť participatívnej tvorby verejných politík v prostredí ústredných orgánov štátnej správy. <čítajte viac>

Posilňovaním dôvery proti koronavírusu: Nová kampaň Iniciatívy pre otvorené vládnutie

28.04.2020

Centrála Iniciatívy pre otvorené vládnutie pripravila odporúčania pre vlády, ako môžu otvoreným spôsobom odpovedať na momentálne výzvy súvisiace s ochorením – odpoveď na pandémiu, zotavenie sa a dlhodobé reformy: 

1.    Odpoveď na pandémiu: 

  • Zaručiť proaktívne a presné zverejňovanie informácií. 
  • Podporovať otvorené platformy, vďaka ktorým sa môžu mobilizovať aktívni občania, ktorí chcú pomôcť. 
  • Zabezpečiť, aby bolo verejné obstarávanie zdravotných pomôcok transparentné. 
  • Zaviesť transparentnosť, inklúziu a dohľad do bezpečnostných protokolov. <čítajte viac>
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]