Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. február 2024, streda
 

Úradný spravodaj 28. - 31. október 2019

31. 10. 2019

Čím žije úrad splnomocnenca tento týždeň?

Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2020 - 2021 pripravený na rokovanie vlády SR

31. 10. 2019

Proces tvorby v poradí štvrtého Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2020 – 2021 ukončili dve rozporové konania, ktoré boli súčasťou medzirezortného pripomienkového konania. So Štatistickým úradom SR a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR sme sa po diskusiách zhodli na riešeniach a akčný plán sme odoslali do kancelárie ministerky vnútra SR, ktorá ho bude predkladať na rokovanie vlády SR. <čítajte viac>

Vytvorenie pracovnej skupiny zameranej na tvorbu novej Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2021 – 2030

31. 10. 2019

Činnosť a aktivity Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej „ÚSV ROS“) sa odvíjajú od dôležitého strategického dokumentu Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku (ďalej len „Koncepcia“), ktorá vznikla v roku 2012 s platnosťou do roku 2020.  V súčasnosti úrad pristúpil k príprave základných kapitol budúceho dokumentu tak, aby v ňom boli pokryté všetky dôležité oblasti občianskej spoločnosti a jej potrieb. <čítajte viac>

Medzinárodný týždeň otvoreného prístupu k výsledkom vedy a výskumu

31. 10. 2019

Týždeň v dňoch 21.-27.10.2019 bol medzinárodným týždňom otvoreného prístupu k výsledkom vedy a výskumu (Open Access Week). Keďže jednou z tém Iniciatívy pre otvorené vládnutie je práve téma otvoreného prístupu k výsledkom vedy a výskumu a otvorená veda, úrad splnomocnenca prijal pozvanie na aktívnu účasť na podujatiach organizovaných pri tejto príležitosti na Slovensku. <čítajte viac>

Klinika pomoci obetiam trestných činov

30. 10. 2019

V spolupráci s Právnickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave sme v súvislosti s národným projektom „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ otvorili nový predmet „Klinika pomoci obetiam trestných činov“. <čítajte viac>

Spolupráca a účasť verejnosti na vede nie je sci-fi

29. 10. 2019

V otvorenej vede, súčasti Iniciatívy pre otvorené vládnutie, ÚSV ROS tradične vyzdvihuje jej prínos pre zvyšovanie transparentnosti. Odborný workshop v Helsinkách, ktorý sa konal v rámci fínskeho predsedníctva v EÚ a celosvetového Týždňa otvoreného prístupu, ukázal aj ďalší, nemenej dôležitý význam pre hodnoty otvoreného vládnutia, ktoré sa snažíme presadzovať na Slovensku – participáciu a dopad na jednotlivca v spoločnosti. <čítajte viac>

Štátny pedagogický ústav otvoril diskusiu ku Koncepcii skvalitnenia matematického vzdelávania

28. 10. 2019

Ako reakciu na znižujúcu sa úroveň matematického vzdelania žiakov a študentov na Slovensku, ktorú dokazujú výsledky medzinárodných testovaní, ale aj v kontexte súčasnej rýchlo meniacej sa spoločnosti a vývoja nových technológii pripravila pracovná skupina Štátneho pedagogického ústavu návrh Koncepcie skvalitnenia matematického vzdelávania na základných a stredných školách. <čítajte viac>

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]