Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. február 2024, streda
 

Úradný spravodaj 30. marec - 09. apríl 2020

09. 04. 2020

Čím žije úrad splnomocnenca tento týždeň?

Návrh téz do Programového vyhlásenia vlády SR 2020 – 2024

09.04.2020

V marci 2020 komunikoval splnomocnenec vlády hlavné odporúčania vychádzajúce zo základných agiend vedeniu Ministerstva vnútra SR cez podklady do Programového vyhlásenia vlády. <čítajte viac>

Aktivity Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a občianskeho sektora v súvislosti s COVID-19

08.04.2020

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len „ÚSV ROS“) od vyhlásenia mimoriadnej situácie dňa 12. marca 2020 komunikuje s mimovládnymi neziskovými organizáciami (ďalej len „MNO“), Komorou za MNO pri Rade vlády SR pre MNO o vzniknutej situácii, o úlohe MNO, dobrovoľníkov a aktívnych občanov.

Po informácii o uzavretí škôl zverejnil ÚSV ROS zoznam voľne dostupných a otvorených vzdelávacích zdrojov zo Slovenska a zahraničia v súvislosti s podporou témy otvoreného vzdelávania v Iniciatíve pre otvorené vládnutie. <čítajte viac>

Analýza zverejňovania predbežných informácií a zverejňovania správ o účasti verejnosti za rok 2019

07.04.2020

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej vypracoval Analýza zverejňovania predbežných informácií a zverejňovania správ o účasti verejnosti za rok 2019. Analýza bola vypracovaná v rámci plnenia úlohy B.63 uznesenia vlády SR č. 104 z 1. marca 2017 k návrhu akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2017 – 2019„Analyzovať a vyhodnocovať predbežné informácie a správy o účasti verejnosti v rámci legislatívneho procesu tvorby a pripomienkovania návrhov právnych predpisov.<čítajte viac>

TÝŽDEŇ OTVORENÉHO VLÁDNUTIA 2020: Aktuálne informácie v kontexte súčasnej situácie

03.04.2020

Milé priateľky, milí priatelia otvoreného vládnutia na Slovensku, 

počas predchádzajúcich týždňov a mesiacov sme vás informovali o piatom ročníku Týždňa otvoreného vládnutia 2020 v dňoch 26. – 29. mája v Bratislave. Vzhľadom na to, ako sa situácia vyvinula a stále sa vyvíja, prijali sme rozhodnutie posunúť podujatie na jeseň 2020. <čítajte viac>

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]