Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 9. december 2023, sobota
 

V spolupráci s Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sme vydali učebnicu o zdrojoch financovania MNO

02. 11. 2023

Mimovládne neziskové organizácie (MNO) vznikajú za účelom napĺňania spoločensky či všeobecne prospešných účelov, t. j. na rozdiel od podnikateľských subjektov nie za účelom dosahovania zisku. MNO sú zakladané, aby realizovali aktivity s cieľom napĺňania svojich účelov na nekomerčnom princípe – napr. ochranu životného prostredia, sociálnu pomoc, rozvoj kultúry, watchdogové aktivity, ochranu zdravia a pod. Na tieto aktivity však prirodzene potrebujú finančné prostriedky, ktoré môžu získať z viacerých zdrojov.

Cieľom učebnice Zdroje financovania mimovládnych neziskových organizácií – možnosti v Slovenskej republike je oboznámiť čitateľa so súčasnými nástrojmi viaczdrojového financovania MNO – komplexne popísať, aké možnosti majú MNO pri získavaní zdrojov na svoje aktivity a ako sú tieto možnosti využívané.

Publikácia v šiestich kapitolách prináša aktuálne poznatky o nástrojoch a štruktúre financovania MNO (rok 2021, resp. v niektorých prípadoch rok 2020), ako aj prehľad potenciálnych zdrojov, ktoré by MNO mohli využiť na krytie potrieb pri výkone svojich činností. Učebnica slúži nielen študentom a študentkám v študijných programoch zameraných na občiansku spoločnosť, ale aj ako komplexný zdroj informácií pre verejnú správu a samotné MNO.

Učebnica vznikla na základe Analýzy zdrojov financovania mimovládnych neziskových organizácií v Slovenskej republike, ktorú v roku 2022 vypracoval tím z Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pre Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS). Na spracovaní učebnice sa autorsky podieľala aj Michaela Ďurdíková z ÚSV ROS. 

Učebnicu si v elektronickej forme môžete prečítať na tomto odkaze. (PDF, 4 MB)


 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]