Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. február 2020, sobota
 

Večer kliník na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity

11. 11. 2019

Fotografia z prezentácie kliník na právnickej fakulte trnavskej univerzityDňa 6. novembra 2019 sme sa zúčastnili na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave podujatia pod názvom: Štúdium je zábava! Jednalo sa o neformálne stretnutie študentov a pedagógov Právnickej fakulty v Trnave, na ktorom sa prezentovali rôzne právnické kliniky, ktoré môžu študenti fakulty počas svojho štúdia absolvovať. V rámci stretnutia boli študentom predstavené jednotlivé právne kliniky, proces a podmienky ich absolvovania a systém hodnotenia. Zároveň sa mohli dozvedieť aké sú skúsenosti študentov, ktorí tieto kliniky už v tomto semestri navštevujú, ale aj to, ako toto praktické vzdelávanie hodnotia supervízori jednotlivých kliník. 

Na stretnutí odovzdala dekanka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, Andrea Olšovská splnomocnencovi vlády SR Martinovi Giertlovi a zástupcom ÚSV ROS, Bystríkovi Antalíkovi a Márii Milkovej poďakovanie za spoluprácu s fakultou a rozvoj právnického vzdelávania.

Fotografia z prezentácie kliník na právnickej fakulte trnavskej univerzity Fotografia z prezentácie kliník na právnickej fakulte trnavskej univerzity

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]