Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. november 2023, štvrtok
 

Verejná diskusia – návrh Zákona o registri MNO

29. 12. 2015

Na verejnú diskusiu a pripomienkovanie predkladáme návrh Zákona o registri MNO. Verejná diskusia bude prebiehať do 29.02.2016, vaše komentáre, názory, návrhy a pripomienky vkladajte do zdieľaného dokumentu, alebo ich zašlite e-mailom na TA.13G4@vQG1FTZYLP3S.3SRG4@.

Návrh zákona bol tvorený na základe dlhodobej požiadavky verejnej správy aj občianskej spoločnosti na zvýšenie transparentnosti mimovládnych neziskových organizácií a právnej istoty vo vzťahoch. Zákon reaguje na neexistenciu oficiálnych registrov občianskych združení a organizácií s medzinárodným prvkom a zavádza tak strešný register MNO –viď §2 (namiesto existujúcich registrov nadácií, neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby a neinvestičných fondov). Všetkým MNO, ktoré budú v tomto registri MNO, sa tak umožní získať oficiálny výpis z registra (čo je novinkou pre občianske združenia a organizácie s medzinárodným prvkom) – viď §5.

Do registra MNO sa povinne pre všetky právne formy budú okrem iných údajov zapisovať aj štatutári MNO a stanovy, štatúty, nadačné listiny spolu s ich aktualizáciami a zmenami – viď §3.

Organizácie, ktoré v registri nebudú mať uvedené všetky vyžadované údaje, dostanú prechodný čas po účinnosti tohto zákona na to, aby ich doplnili. Kým ich však nebudú mať doplnené, dovtedy nebudú môcť čerpať žiadne verejné zdroje (EŠIF, štátne dotácie, 2% z dane,...) viď §6.

Súčasťou návrhu zákona je aj zjemnenie a zjednotenie niektorých neodôvodnene prísnych sankcií vzťahujúcich sa na zverejňovanie výročných správ v Registri účtovných závierok – viď Čl. IV, Čl. V a Čl. VI.

Návrh zákona o registri mimovládnych neziskových organizáciách (RTF, 263 kB)
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]