Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. október 2022, nedeľa
 

Vláda schválila koncepciu rozvoja občianskej spoločnosti do roku 2030

07. 09. 2022

handshake-ilustr

Participácia občanov na tvorbe verejných politík (aktívne občianstvo), posilnenie spolupráce medzi verejným a občianskym sektorom (prehĺbenie dialógu) a posilnenie systémovej odolnosti občianskej spoločnosti (reziliencia sektora) sú obsahom Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2022 – 2030, ktorú v stredu 7. septembra 2022 schválila vláda SR zároveň s akčným plánom úloh na najbližšie 4 roky.

Aktívnym zapájaním občanov do diania spoločnosti sú vybudované siete, vďaka ktorým môže byť časť potrieb občanov uspokojená bez zásahu štátu, zároveň efektívnejšie a menej nákladne. „Dokazujú to napríklad aktivity mnohých organizácií či neformálnych zoskupení počas pandémie či aktuálne v čase vojenského konfliktu na Ukrajine," vysvetlil minister vnútra SR Roman Mikulec.

Občianska spoločnosť, podobne ako napríklad nezávislé médiá, je jedným zo základných pilierov každej demokratickej spoločnosti. Vláda Slovenskej republiky sa v programovom vyhlásení prihlásila k myšlienkam podpory občianskej spoločnosti, otvoreného vládnutia, občianskej participácie a rozvoja dobrovoľníctva. „Dnes schválená Koncepcia napĺňa časť záväzkov z programového vyhlásenia vlády, ale ide aj ďalej – definuje rámce ďalšej spolupráce s občianskym sektorom na najbližších osem rokov," zdôraznil splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Filip Vagač.

Koncepčný dokument vypracoval Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, pričom sa opieral o analýzy a odporúčania národného projektu Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti, financovaného z OP Efektívna verejná správa.

V projekte boli vyzbierané dáta, na základe ktorých bol zmapovaný socio-ekonomický prínos mimovládnych neziskových organizácií na Slovensku. Jeho závery sú premietnuté do koncepcie aj do prvého akčného plánu. Pri tvorbe koncepcie aj akčného plánu úrad splnomocnenca spolupracoval s Komorou mimovládnych neziskových organizácií.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]